Zaproszenie do składania ofert na wywóz i utylizację odpadów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na wywóz, utylizację odpadów, udostępnienie pojemników, wytaczanie pojemników, ważenie odpadów oraz transport z jednostek podległych Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o.

Aktualizacja z dnia 08.02.2024:

zestawienie ofert

Aktualizacja z dnia 24.01.2024
Informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do 29.01.2024

Zaproszenie do składanie ofert odpady medyczne wersja 3

Aktualizacja z dnia 19.01.2024
Oświadczenie o miejscu utylizacji i możliwościach tzw moce przerobowe – korekta
Pytania i odpowiedzi 1
Zaproszenie do składanie ofert odpady medyczne – korekta

wzór umowy odpady medyczne
formularz ofertowy odpady medyczne

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *