Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.  w dniach 1.01.2018 – 30.11.2018 r. realizowało projekt: „Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

Celem projektu była poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w regionie łódzkim poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach, wzrost efektywności, bezpieczeństwa i jakości obsługi pacjentów, poprawa jakości i dostępności szybkiej diagnostyki obrazowej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W ramach projektu zakupiona została energooszczędna, zaawansowana technologicznie aparatura medyczna, między innymi cyfrowe aparaty RTG stacjonarny i mobilny, przewoźne USG, zaawansowany funkcjonalnie kardiomonitor.

Projekt realizowany w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
nr umowy o dofinansowanie POIS.09.01.00-00-0187/17

koszt realizacji Projektu wynosi 1 705 781,00 PLN
w tym dofinansowanie ze środków EFRR 1 138 804,40
PLN

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Koordynator Opieki Pacjenta

Informacje dotyczące rezerwacji terminu zabiegu oraz szczegółów pobytu w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny można uzyskać pod numerami telefonów 46 880 40 28 wew 2 oraz 574 195 067 w godzinach 8:00-15:00 oraz mailowo oddzial.komercyjny@szpital-brzeziny.pl.