Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z usług medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). 

Przychodnia Rejonowa w Brzezinach świadczy usługi w zakresie:

 • zapewnienie wszystkim Pacjentom zadeklarowanym w POZ – dorosłym i dzieciom porady ambulatoryjnej lub wizyty w dniu zgłoszenia w godzinach pracy POZ,
 • przyjmowanie zgłoszeń porad ambulatoryjnych i wizyt domowych telefonicznie lub przez osoby trzecie,
 • zapewnienie zabiegów pielęgniarskich oraz opieki pielęgnacyjnej Pacjentom leczonym w miejscu zamieszkania,
 • wykonywanie części badań diagnostycznych (m.in.: EKG, pomiar glikemii, RR, iniekcje) w miejscu,
 • opiekę położnej środowiskowej

Spis treści

Rejestracja

Rejestracji można dokonać telefonicznie (tel. 46 880 40 29 wewn. 1) lub osobiście (Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2).

Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek, godz. 8:00-18.00
E-mail: przychodnia@szpital-brzeziny.pl

Opieka koordynowana

Opieka koordynowana w POZ – to nowa jakość opieki nad Pacjentem z chorobą przewlekłą dostępna już w naszej Przychodni POZ na Bohaterów Warszawy 2. 
To taki model opieki nad pacjentem, który zakłada, że w POZ odbywa się koordynacja całego procesu leczenia: diagnostyki, pierwszych i wstępnych diagnoz, konsultacji specjalistycznych, które mają doprowadzić pacjenta do poprawy stanu zdrowia.

Punkty pobrań Diagnostyki

POZ Brzeziny korzysta z usług laboratorium w zakresie wykonywanie badań z zakresu analityki medycznej mikrobiologii.

Punkty pobrań z którymi współpracuje Przychodnia:

 • Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18: czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -12:00, sobota 8:00 – 11:00,
 • Brzeziny, ul. M. C. Skłodowskiej – Curie 6: czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00.

Teleporada Lekarza POZ
(w godz. 8:00-18:00)

Pracownik rejestracji podczas rozmowy telefonicznej z Pacjentem rozpoznaje potrzebę zdrowotną i ustala z Pacjentem dogodny dzień i godzinę udzielenia Teleporady POZ.

Pacjent, podając przez telefon swoje dane osobowe, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz PESEL sam wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Teleporada – pytania i odpowiedzi

Lekarz/pielęgniarka/położna w wyznaczonym terminie dzwoni do Pacjenta. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia wykonane są dodatkowo minimum 3-krotne próby ponownego kontaktu z Pacjentem w odstępach czasu nie krótszych aniżeli 5 minut. W przypadku, gdy do końca danego dnia przyjęć, próby kontaktu są nieskuteczne ze strony lekarza/pielęgniarki położnej a Pacjent nie podjął zwrotnej próby kontaktu z placówką, wizyta w formie Teleporady jest anulowana. W tej sytuacji prosimy Pacjentów o dokonanie powtórnej rejestracji.

E-recepty (w godz. 8:00 – 18:00)

 • 46 880 40 29 wewn. 1

E-zlecenia na wyroby medyczne (w godz. 8:00 – 18:00)

 • 46 880 40 29 wewn. 1

Zlecenia badań dodatkowych, szczególności laboratoryjnych lub obrazowych (w godz. 8:00 – 18:00)

 • 46 880 40 29 wewn. 1

Możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta (w godz. 8:00 – 18:00)

 • 46 880 40 29 wewn. 1

Teleporada Lekarza POZ
(w godz. 8:00 – 18:00)

 • 500 008 641
 • 500 008 392
 • 600 445 029
 • 506 008 296
 • 506 009 144

Teleporada Pielęgniarki POZ
(w godz. 8:00 – 18:00)

 • 500 008 442 

Teleporada Położnej POZ
(w godz. 8:00 – 18:00)

 • 607 563 086 

Powyższe numery telefonów nie służą do kontaktu Pacjenta z przychodnią.

W Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) zawarte są informacje na temat danych medycznych.

Aby założyć IKP Pacjent powinien posiadać profil zaufany ePUAP.
IKP daje możliwość:

 • UZYSKANIA E-RECEPTY
 • UZYSKANIA E-RECEPTY od pielęgniarki lub położnej – zarówno po tradycyjnej wizycie, jak i po konsultacji TELEMEDYCZNEJ (na odległość)
 • ZŁOŻENIA WNIOSKU o kartę EKUZ
 • UPOWAŻNIENIA innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji o stanie Twojego zdrowia.
 • Złożenia wniosku dotyczącego przygotowania kopii dokumentacji medycznej za dany okres.
 • Złożenia elektronicznej wersji deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki lub położnej u wybranego świadczeniodawcy.

Logowanie do IKP odbywa się za pomocą serwisu internetowego www.pacjent.gov.pl przy użyciu:

W trosce o zdrowie Pacjentów z dniem 1.12.2022 wprowadzony został model opieki koordynowanej w POZ w ramach, którego Pacjent zyskuje łatwiejszy dostęp do szerokiego pakietu badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz szeregu konsultacji tj.

Konsultacje specjalistyczne: kardiologiczne, endokrynologiczne, chorób płuc – POCHP i Astma, konsultacje dietetyczne, konsultacje edukacyjne;
Nowe badania diagnostyczne niedostępne do tej pory w ramach lekarza POZ: Holter EKG, Holter RR, ECHO serca, Spirometria,  USG doppler tętnic szyjnych,USG doppler kończyn dolnych, biopsja tarczycy;
Badania laboratoryjne: tj. NT pro-BNP, albuminy w moczu, kreatynina w moczu, ANTY-TPO, ANTY-TG, p/c. p. receptorom TSH

Co zyskuje pacjent POZ:
Korzyści dla pacjentów to dostęp do koordynatora, który planuje i monitoruje przebieg diagnostyki oraz terapii, oraz przypomina o nadchodzących wizytach; zapewnienie planu leczenia, sprawniejszy przepływ informacji m.in. o stanie pacjenta i wynikach jego badań między lekarzem rodzinnym a lekarzami innych specjalności.

Więcej informacji:
tel. 885 861 054
b.ostrowska@szpital-brzeziny.pl,
m.wojcik@szpital-brzeziny.pl,

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Dla dorosłych:

 • Marta Góreczna – specjalista Medycyny Rodzinnej
 • Agnieszka Pabin-Zielińska – specjalista Medycyny Rodzinne,
 • Anita Olszewska-Pawłowska – specjalista Medycyny Rodzinnej
 • Michał Wojtyś – lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z Medycyny Rodzinnej
 • Kinga Jałoszyńska – lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z Medycyny Rodzinnej

Dla dzieci:

 • Katarzyna Bal-Gierańczyk – specjalista pediatrii
 • Wiesława Kowalska-Kulka – specjalista pediatrii
 • Kalina Jaskuła – specjalista pediatrii
Porody rodzinne

Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 • Krystyna Sawa
 • Janina Rogodzińska
 • Krystyna Pawlak
 • Halina Juraś
 • Agnieszka Drożdzyk
 • Emilia Gandziarek

Położna POZ

 • Mariola Kaczorowska

Po urodzeniu się dziecka położna środowiskowa opiekuje się zarówno matką (w okresie połogu do 42. dnia po porodzie) jak i noworodkiem (do ukończenia 2. miesiąca życia). W tym okresie można skorzystać z wizyt patronażowych położnej.

Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnej położnej. Przy dokonywaniu wyboru osoby udzielającej świadczeń nie obowiązuje rejonizacja (co oznacza, że można wybrać każdą położna w całej Polsce). Położna zobowiązana jest do co najmniej 4 wizyt patronażowych (maksymalnie 6). Pierwsza wizyta powinna się odbyć w ciągu 48 godzin od momentu powrotu matki i dziecka ze szpitala.

Poradnia dzieci chorych – godziny otwarcia

Poniedziałek
 • 8:00 – 13:00
Wtorek
 • 08:00 – 13:00
Środa
 • 10:30 – 13:00
  15.30 - 18.00
Czwartek
 • 13:00 – 18:00
Piątek

Poradnia dzieci zdrowych – godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
 • 13:00 – 18:00
Środa
 • 08:00 – 10:30
  13:00 – 15.30
Czwartek
 • 08:00 – 13:00
Piątek

Planowane wizyty profilaktyczne z dziećmi

Drodzy Rodzice, jesteśmy do dyspozycji Waszych dzieci również wtedy, kiedy są zdrowe. Pamiętajcie o działaniach profilaktycznych. W naszej przychodni wykonujemy bilanse zdrowia oraz badania prewencyjne.

W trakcie planowanych wizyt profilaktycznych sprawdzicie, jak dziecko się rozwija, uzyskacie odpowiedzi na nurtujące Was pytania (zasady żywienia, szczepienia itp.).

Harmonogram wizyt profilaktycznych

Pierwsza wizyta najczęściej odbywa się w ciągu pierwszych 2 tygodni życia dziecka.
Druga wizyta odbywa się w 2. miesiącu życia dziecka (jeżeli lekarz i rodzice nie widzą konieczności wcześniejszej wizyty). Mniej więcej w tym czasie przypada również termin kolejnego szczepienia. Wizyta obejmuje zmierzenie, zważenie dziecka oraz pełne badanie lekarskie dziecka.
Trzecia wizyta odbywa się w trybie planowym po upływie około 6 tygodni od poprzedniej, czyli w 3.–4. miesiącu życia dziecka. Termin wizyty po raz kolejny pokrywa się z terminem szczepienia ochronnego. Można wtedy dopytać lekarza o posiłki uzupełniające dla niemowląt karmionych sztucznie.
Po upływie 6 tygodni od trzeciej wizyty należy pojawić się z dzieckiem na czwartej wizycie (w 5.–6. miesiącu życia). Schemat wizyty jest podobny do poprzednich: badanie ogólne, mierzenie, ważenie, ocena rozwoju, kwalifikacja do szczepień. Niemowlęta karmione wyłącznie piersią w tym okresie powinny już dostawać posiłki uzupełniające, dlatego warto porozmawiać z lekarzem o sposobie odżywiania dziecka.
Następne wizyty są związane z kolejnymi obowiązkowymi szczepieniami. Odbywają sie w 13.–14. oraz w 16.–18. miesiącu życia dziecka. Zgodnie z kalendarzem szczepień.

Deklaracja o wyborze podstawowej opieki zdrowotnej

Aby korzystać z finansowanych przez NFZ świadczeń dot. opieki medycznej (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w tym lekarza pediatry, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej), konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji. Warto o tym pomyśleć już teraz.

Jeśli jesteś ubezpieczony/-a w NFZ, masz prawo wybrać Szpital Powiatowy w Brzezinach jako podstawą opiekę zdrowotną (lekarz, pielęgniarka, położna). Przy tym wyborze nie obowiązuje rejonizacja.

Wystarczy złożyć deklaracje przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), wpisując Szpital Powiatowy w Brzezinach. Należy pamiętać, że dla każdego zakresu świadczeń należy wypełnić odrębną deklarację:

Lekarz POZ

 • wybieramy Szpital Powiatowy w Brzezinach (Poradnia Ogólna)
 • ul. Bohaterów Warszawy 2 w Brzezinach,
 • nr tel. 46 874 31 51,
 • e-mail: przychodnia@szpital-brzeziny.pl.

Pielęgniarka POZ

 • Szpital Powiatowy w Brzezinach (Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej)
 • ul. Bohaterów Warszawy 2 w Brzezinach,
 • nr tel. 46 874 31 51,
 • e-mail: przychodnia@szpital-brzeziny.pl.

Położna POZ

 • Szpital Powiatowy w Brzezinach (Gabinet Położnej  Środowiskowej)
 • ul. Bohaterów Warszawy 2 w Brzezinach,
 • nr tel. 46 874 31 51,
 • e-mail: przychodnia@szpital-brzeziny.pl.

Deklaracje do pobrania

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Skip to content