Podstawowej Opieka Zdrowotna (POZ)

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z usług medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). 

Spis treści

Rejestracja

Rejestracji można dokonać telefonicznie (tel. 46 874 31 51) lub osobiście (Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2).

Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek, godz. 8:00-18.00
E-mail: przychodnia@szpital-brzeziny.pl

Szczepienia dla osób po 50 r.ż.

Pacjenci zadeklarowani do Przychodni Rejonowej w Brzezinach ul. Bohaterów Warszawy, powyżej 50 roku życia, mogą się zaszczepić bezpłatnie w Przychodni.

Zapisy w rejestracji Przychodni – tel. 46 874 31 51

Punkty pobrań

Punkt pobrań działa w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8:00-11:30.

Teleporada w POZ

Pracownik rejestracji podczas rozmowy telefonicznej z Pacjentem rozpoznaje potrzebę zdrowotną i ustala z Pacjentem dogodny dzień i godzinę udzielenia Teleporady POZ.

Pacjent, podając przez telefon swoje dane osobowe, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz PESEL sam wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Teleporada – pytania i odpowiedzi

Lekarz/pielęgniarka/położna w wyznaczonym terminie dzwoni do Pacjenta. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia wykonane są dodatkowo minimum 3-krotne próby ponownego kontaktu z Pacjentem w odstępach czasu nie krótszych aniżeli 5 minut. W przypadku, gdy do końca danego dnia przyjęć, próby kontaktu są nieskuteczne ze strony lekarza/pielęgniarki położnej a Pacjent nie podjął zwrotnej próby kontaktu z placówką, wizyta w formie Teleporady jest anulowana. W tej sytuacji prosimy Pacjentów o dokonanie powtórnej rejestracji.

E-recepty (w godz. 8:00 – 18:00)

 • 46 874 31 51
 • 46 874 25 24 

E-zlecenia na wyroby medyczne (w godz. 8:00 – 18:00)

 • 46 874 31 51
 • 46 874 25 24

Zlecenia badań dodatkowych, szczególności laboratoryjnych lub obrazowych (w godz. 8:00 – 18:00)

 • 46 874 31 51
 • 46 874 25 24

Możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta (w godz. 8:00 – 18:00)

 • 46 874 31 51
 • 46 874 25 24

Teleporada Lekarza POZ
(w godz. 8:00 – 18:00)

 • 601 445 029
 • 500 008 392
 • 511 856 867
 • 506 008 296 

Teleporada Pielęgniarki POZ
(w godz. 8:00 – 18:00)

 • 500 008 442 

Teleporada Położnej POZ
(w godz. 8:00 – 18:00)

 • 607 563 086 

W Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) zawarte są informacje na temat danych medycznych.

Aby założyć IKP Pacjent powinien posiadać profil zaufany ePUAP.
IKP daje możliwość:

 • UZYSKANIA E-RECEPTY
 • UZYSKANIA E-RECEPTY od pielęgniarki lub położnej – zarówno po tradycyjnej wizycie, jak i po konsultacji TELEMEDYCZNEJ (na odległość)
 • ZŁOŻENIA WNIOSKU o kartę EKUZ
 • UPOWAŻNIENIA innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji o stanie Twojego zdrowia.
 • Złożenia wniosku dotyczącego przygotowania kopii dokumentacji medycznej za dany okres.
 • Złożenia elektronicznej wersji deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki lub położnej u wybranego świadczeniodawcy.

Logowanie do IKP odbywa się za pomocą serwisu internetowego www.pacjent.gov.pl przy użyciu:

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 • Anna Jodkowska – specjalista Medycyny Rodzinnej
 • Joanna Bujnowicz – specjalista Medycyny Rodzinnej
 • Katarzyna Topczewska-Tylińska – specjalista chorób wewnętrznych
 • Marta Ludwisiak – lekarz medycyny
 • Mateusz Król – lekarz medycyny   
 • Katarzyna Bal-Gierańczyk – specjalista pediatrii
 • Wiesława Kowalska-Kulka – specjalista pediatrii
 • Kalina Jaskuła – specjalista pediatrii
 • Iwona Lesiak-Kowalska – specjalista pediatrii
Porody rodzinne

Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 • Krystyna Sawa
 • Janina Rogodzińska
 • Krystyna Pawlak
 • Krystyna Zajdel
 • Halina Juraś

Położna POZ

 • Mariola Kaczorowska

Po urodzeniu się dziecka położna środowiskowa opiekuje się zarówno matką (w okresie połogu do 42. dnia po porodzie) jak i noworodkiem (do ukończenia 2. miesiąca życia). W tym okresie można skorzystać z wizyt patronażowych położnej.

Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnej położnej. Przy dokonywaniu wyboru osoby udzielającej świadczeń nie obowiązuje rejonizacja (co oznacza, że można wybrać każdą położna w całej Polsce). Położna zobowiązana jest do co najmniej 4 wizyt patronażowych (maksymalnie 6). Pierwsza wizyta powinna się odbyć w ciągu 48 godzin od momentu powrotu matki i dziecka ze szpitala.

Poradnia dzieci chorych – godziny otwarcia

Poniedziałek
 • 8:00–13:00
Wtorek
 • 13:00–18:00
Środa
 • 8:00–18:00
Czwartek
 • 8:00–13:00
Piątek
 • 8:00–13:00

Poradnia dzieci zdrowych – godziny otwarcia

Poniedziałek
 • 8:00–13:00
Wtorek
 • 8:00–13:00
Środa
Czwartek
 • 13:00–18:00
Piątek

Planowane wizyty profilaktyczne z dziećmi

Drodzy Rodzice, jesteśmy do dyspozycji Waszych dzieci również wtedy, kiedy są zdrowe. Pamiętajcie o działaniach profilaktycznych. W naszej przychodni wykonujemy bilanse zdrowia oraz badania prewencyjne.

W trakcie planowanych wizyt profilaktycznych sprawdzicie, jak dziecko się rozwija, uzyskacie odpowiedzi na nurtujące Was pytania (zasady żywienia, szczepienia itp.).

Harmonogram wizyt profilaktycznych

Pierwsza wizyta najczęściej odbywa się w ciągu pierwszych 2 tygodni życia dziecka.
Druga wizyta odbywa się w 2. miesiącu życia dziecka (jeżeli lekarz i rodzice nie widzą konieczności wcześniejszej wizyty). Mniej więcej w tym czasie przypada również termin kolejnego szczepienia. Wizyta obejmuje zmierzenie, zważenie dziecka oraz pełne badanie lekarskie dziecka.
Trzecia wizyta odbywa się w trybie planowym po upływie około 6 tygodni od poprzedniej, czyli w 3.–4. miesiącu życia dziecka. Termin wizyty po raz kolejny pokrywa się z terminem szczepienia ochronnego. Można wtedy dopytać lekarza o posiłki uzupełniające dla niemowląt karmionych sztucznie.
Po upływie 6 tygodni od trzeciej wizyty należy pojawić się z dzieckiem na czwartej wizycie (w 5.–6. miesiącu życia). Schemat wizyty jest podobny do poprzednich: badanie ogólne, mierzenie, ważenie, ocena rozwoju, kwalifikacja do szczepień. Niemowlęta karmione wyłącznie piersią w tym okresie powinny już dostawać posiłki uzupełniające, dlatego warto porozmawiać z lekarzem o sposobie odżywiania dziecka.
Następne wizyty są związane z kolejnymi obowiązkowymi szczepieniami. Odbywają sie w 13.–14. oraz w 16.–18. miesiącu życia dziecka. Zgodnie z kalendarzem szczepień.

Deklaracja o wyborze podstawowej opieki zdrowotnej

Aby korzystać z finansowanych przez NFZ świadczeń dot. opieki medycznej (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w tym lekarza pediatry, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej), konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji. Warto o tym pomyśleć już teraz.

Jeśli jesteś ubezpieczony/-a w NFZ, masz prawo wybrać Szpital Powiatowy w Brzezinach jako podstawą opiekę zdrowotną (lekarz, pielęgniarka, położna). Przy tym wyborze nie obowiązuje rejonizacja.

Wystarczy złożyć deklaracje przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), wpisując Szpital Powiatowy w Brzezinach. Należy pamiętać, że dla każdego zakresu świadczeń należy wypełnić odrębną deklarację:

Lekarz POZ

 • wybieramy Szpital Powiatowy w Brzezinach (Poradnia Ogólna)
 • ul. Bohaterów Warszawy 2 w Brzezinach,
 • nr tel. 46 874 31 51,
 • e-mail: przychodnia@szpital-brzeziny.pl.

Pielęgniarka POZ

 • Szpital Powiatowy w Brzezinach (Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej)
 • ul. Bohaterów Warszawy 2 w Brzezinach,
 • nr tel. 46 874 31 51,
 • e-mail: przychodnia@szpital-brzeziny.pl.

Położna POZ

 • Szpital Powiatowy w Brzezinach (Gabinet Położnej  Środowiskowej)
 • ul. Bohaterów Warszawy 2 w Brzezinach,
 • nr tel. 46 874 31 51,
 • e-mail: przychodnia@szpital-brzeziny.pl.

Deklaracje do pobrania

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej