Zdjęcie przedstawiające skrzydło budynku od ul. Skłodowskiej

Szpital Specjalistyczny Brzeziny

Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w regionie łódzkim.

Dysponujemy ponad 180 miejscami dla pacjentów, których leczymy w dziewięciu oddziałach, między innymi: chorób wewnętrznych (z neurologią i kardiologią), chirurgii (ogólnej, onkologicznej, urazowo-ortopedycznej), ginekologiczno-położniczym, pediatryczno-neonatologicznym.

Wykonujemy wszystkie badania diagnostyczne i laboratoryjne, oferując nie tylko leczenie w szpitalu, ale także porady lekarzy specjalistów, pracujących w naszej Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej.

W przychodni pacjentów przyjmują lekarze kilkunastu specjalności: chirurdzy, neurolodzy, pulmonolodzy, ortopedzi i traumatolodzy, położnicy i ginekolodzy, reumatolodzy, dermatolodzy i wenerolodzy, okuliści, kardiolodzy, stomatolodzy. Można tu również wykonać wszystkie badania laboratoryjne i diagnostyczne, korzystając także ze sprzętu, którym dysponuje szpital.

Szpital Specjalistyczny Brzeziny został w półtora roku zmodernizowany i rozbudowany kosztem ponad 30 mln złotych. Tylko w 2014 roku na nowy sprzęt medyczny wydano 6 mln złotych!

Pacjenci są leczeni w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, szpital świadczy także odpłatne usługi medyczne.

Rozbudowano i całkowicie wyremontowano jeden ze szpitalnych gmachów, gdzie utworzono i wyposażono w nowoczesny sprzęt: blok operacyjny, Oddział Dziennej Chemioterapii i pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Chorób Jelit.

Do komfortowych sal wprowadziły się też oddziały ginekologii i położnictwa oraz neonatologii, do wyremontowanych pomieszczeń przeniesiono pediatrię.

Zdjęcie budynku - od strony wejścia przy ul. Skłodowskiej