Aktualne zamówienia i zaproszenia do składania ofert

Archiwalne zamówienia i zaproszenia do składania ofert

 

1. Zapraszamy do składania ofert na dostarczanie asortymentu środków czystości, środków dezynfekcyjnych, biurowych, spożywczych i medycznych

2. Zapraszamy do składania ofert na kompleksowe usługi pralnicze wraz z wynajem bielizny szpitalnej oraz transportem (odbiorem oraz dostawą) pranego i wynajmowanego asortymentu

3. Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji koncepcyjnej oraz budowlano-wykonawczej dla potrzeb nadbudowy, przebudowy budynku Szpitala w Brzezinach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6.

4. Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania polegającego na opracowaniu koncepcji kompleksowej modernizacji Przychodni Rejonowej

5. Zapraszamy do składania ofert – nadzór inwestorski

6. Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z infrastrukturą techniczną budynku nr 6, na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach” – w zakresie wyposażenia centralnej sterylizatornitermin składania ofert został wydłużony do 12.01.2024

7. Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z infrastrukturą techniczną budynku nr 6, na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach”  – termin składania ofert wydłużony do 08.12.2023r.

8. Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach”

W ramach postępowania wyłoniono Wykonawcę zadania – Pracownię Architektury FORMART s.c. Marek Cieplucha i Maciej Musiał zs. ul. Sienkiewicza 48 lok.U6, 90-009 Łódź; wartość zamówienia ukształtowała się na poziomie 146.000,00 zł netto, 179.580,00 zł brutto. Protokół z wyboru wykonawcy

9. Zapraszamy do składania ofert na obsługę, konserwację oraz przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o.
10. Zapraszamy do składania ofert na przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego
11. Zapraszamy do składania ofert na przegląd stacji trafo
12. Zapraszamy do składania ofert na wywóz i utylizację odpadów
13. Zapraszamy do składania ofert na ochronę instalacji CWU przed legionellą w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o.
14. Zapraszamy do składania ofert na okresowe przeglądy budowlane
15. Zapraszamy do składania ofert na obsługę, konserwację oraz przeglądy instalacji gazów medycznych
16. Zaproszenie do składania ofert – środki czystości, środki dezynfekcyjne, materiały biurowe, spożywcze, medyczne
17. Zaproszenie do złożenia oferty – eRejestracja
18. Zaproszenie do złożenia oferty – oprogramowanie do szczepień
19. Zaproszenie do złożenia oferty – UTM
20. Zaproszenie do złożenia oferty – serwer NAS + dyski