Rękawowa resekcja żołądka (sleeve) jest najczęściej wykonywaną procedurą bariatryczną

Sleeve jest sposobem leczenia operacyjnego otyłości patologicznej stosowanym na świecie od kilkunastu lat i obecnie jest najczęściej wykonywaną procedurą bariatryczną.

Spis treści

Czym jest rękawowa resekcja żołądka (sleeve)?

Rękawowa resekcja żołądka (sleeve gastrectomy) to jedna z najskuteczniejszych procedur bariatrycznych. Polega na usunięciu około 80 proc. powiększonego żołądka i pozostawieniu jedynie jego fragmentu, tak że staje się on cienką rurą. Zmniejszenie objętości żołądka powoduje, że chory nie jest w stanie przyjmować jednorazowo tak dużych objętości pokarmu jak przed zabiegiem operacyjnym. Dzięki temu pacjent po operacji traci około 70 proc. nadmiaru masy ciała.

Dla kogo przeznaczona jest rękawowa resekcja żołądka (sleeve)?

Do zabiegu kwalifikowane się osoby z tzw. otyłością olbrzymią, u których wskaźnik BMI wynosi co najmniej 40 kg/m2. Dodatkowo do zabiegów kwalifikowani są pacjenci ze wskaźnikiem BMI co najmniej 35 kg/m2, u których otyłości towarzyszą inne choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca, nadciśnienie czy bezdech senny.

Tę metodę zmniejszania masy ciała poleca się również chorym, u których wcześniejsze leczenie za pomocą regulowanej opaski żołądka nie przyniosło oczekiwanych korzyści, lub chorzy ci nie są w stanie regularnie przychodzić na wizyty kontrolne.

Operacje bariatryczne i metaboliczne mogą wpływać na całkowite zatrzymanie rozwoju cukrzycy. Dlatego też celem chirurgicznego leczenia otyłości – poza utratą wagi – jest również ustąpienie chorób metabolicznych, głównie cukrzycy, nadciśnienia, podwyższonego cholesterolu, lub zmniejszenie poziomu ich dolegliwości.

Jakich efektów można się spodziewać po rękawowej resekcji żołądka (sleeve)?

Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka (sleeve) obecnie jest najczęściej wykonywaną procedurą bariatryczną na świecie. Jest metodą skuteczną i bezpieczną, a przy tym prostszą niż np. by-pass żołądkowy. Śmiertelność w przypadku rękawowej resekcji żołądka (sleeve) wynosi mniej niż 1 procent.

U większości chorych wykonanie zabiegu pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego spadku masy ciała. W przypadku pacjentów szczególnie otyłych rękawowa resekcja żołądka (sleeve) może być pierwszym etapem dłuższego kilkuetapowego leczenia operacyjnego otyłości.

Pacjent musi mieć świadomość, że Rękawowa resekcja żołądka (sleeve) jest zabiegiem nieodwracalnym, gdyż lekarze usuwają część żołądka.

Jak wygląda zabieg rękawowej resekcji żołądka (sleeve)?

Kwalifikacji do zabiegu dokonuje chirurg w oparciu o ustalenia poczynione w czasie trzech konsultacji. Podczas spotkań omawiany jest program leczenia bariatrycznego, zlecane są stosowne badania i konsultacje. Ostateczna kwalifikacja następuje miesiąc przed wyznaczoną datą zabiegu.

Zabieg rękawowej resekcji żołądka przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym i trwa około 90 minut. Chirurdzy wykonują pięć nacięć o długości 1 cm każde, przez które wprowadzają do brzucha kamerę wraz ze źródłem światła oraz narzędzia. Zabieg polega na odcięciu bocznej części żołądka za pomocą staplerów (mechanicznych zszywaczy z tytanowymi zszywkami).

Wycięty żołądek wydobywa się przez jeden z otworów na zewnątrz. Podczas operacji wykonuje się próbę szczelności nowego żołądka z niebieskim barwnikiem, zakłada się dren do brzucha. Następnego dnia wykonuje się radiologiczną próbę szczelności. Po potwierdzeniu szczelności przewodu pokarmowego chory ma zalecone pić wodę.

Zazwyczaj po 4-5 dniach pacjent jest wypisany do szpitala.

Przez pierwsze 2 tygodnie po zabiegu wskazane jest stosowanie diety płynnej lub miksowanej. Potem wprowadza się stopniowo pokarmy stałe.

Przeciwwskazania do zabiegu SLEEVE

Wyróżniamy dwa typy przeciwskazań do zabiegów bariatrycznych: bezwzględne i względne.

Bezwzględne przeciwwskazania do chirurgicznego leczenia otyłości

 • nieuleczalne choroby prowadzące do wyniszczenia organizmu, np. aktywna choroba nowotworowa
 • zaburzenia endokrynologiczne będące przyczyną powstawania otyłości np. zespół Cushinga), jak również ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi
 • choroby, w wyniku, których przeprowadzenie zabiegu wiąże się z zagrożeniem dla życia pacjenta np. świeży zawał serca bądź udar mózgu, POChP drugiego stopnia
 • uzależnienie od alkoholu, leków, środków odurzających, psychoaktywnych i narkotyków. Substancje znajdujące się w tych używkach mogą przyczynić się do wystąpienia powikłań anestezjologicznych przy znieczuleniu do operacji, a także w trakcie wybudzania
 • pacjenci obciążeni chorobami psychicznymi (zdekompensowane zaburzenia psychiczne, ciężka depresja, zaburzenia osobowości) lub upośledzeniem umysłowym ciężkiego stopnia
 • brak zgody pacjenta na poddanie się operacji bariatrycznej czy brak całkowitego przekonania co do zasadności przeprowadzenia leczenia operacyjnego

Zabieg nie może być wykonywany w ciąży ani w okresie 12 miesięcy poprzedzających zajście w ciążę. Pacjenta kusi więc bardzo uważać, by po operacji nie zajść w nieplanowaną ciążę. Po urodzeniu dziecka należy odczekać 24 miesiące, by wykonać resekcję.
Do zabiegu nie zostanie również zakwalifikowany pacjent, który nie ma możliwości poddania się stałej kontroli w zakresie postępów leczenia oraz osoba, która na co dzień wymaga opieki, a opiekun lub członkowie rodziny nie mogą zapewnić choremu odpowiedniego nadzoru

Względne przeciwwskazania do chirurgicznego leczenia otyłości

  • BMI 35–39,9 kg/m 2, przy braku innych chorób współistniejących
  • przewidywany brak współpracy z chorym po operacji ustalany np. na podstawie zwiększenia masy ciała w okresie bezpośrednio poprzedzającym zabieg operacyjny
  • ciężkie choroby układu krążeniowo-oddechowego, które mogą stanowić obciążenie dla zdrowia i życia pacjenta np. w zakresie wymaganego znieczulenia
  • aktywna choroba wrzodowa, owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, aktywna choroba Crohna
  • nadciśnienie wrotne w przebiegu marskości wątroby
  • wrodzone lub nabyte anomalie anatomiczne przewodu pokarmowego takie jak zwężenie odźwiernika czy kurcz wpustu

Ośrodek Endoskopowego i Chirurgicznego Leczenia Otyłości

Holistyczne prowadzenie pacjentów

Nasz zespół, składający się z lekarzy chirurgów, specjalistów endoskopii i bariatrów stanowi pierwszy w Polsce ośrodek w centralnej Polsce, który holistycznie prowadzi pacjentów, dając im możliwość zmiany nawyków żywieniowych i leczenia otyłości w sposób mniej inwazyjny (endoskopowe zmniejszenia żołądka ESG) lub w przypadku pacjentów z większym BMI – leczeniu operacyjnym (metodą SLEEVE).

Proces zmiany w procesie odchudzania

Każdy proces zmiany opiera się na dwóch elementach –  na leczeniu zabiegowym, a także na wsparciu pacjenta przez specjalistów z zakresu dietetyki klinicznej czy fizjoterapeutów. Po zakończonym procesie redukcji masy ciała i jej stabilizacji, z pomocą pacjentom przychodzą lekarze chirurdzy plastyczni, którzy przeprowadzają zabiegi plastyki powłok brzusznych.

Troskliwa opieka zespołu specjalistów

dr n. med. Przemysław Janczak

Chirurg z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się od 2004 w chirurgii bariatrycznej. Dyplom Akademii Medycznej uzyskał w 1989 roku, w 1998 zrobił specjalizację z chirurgii, zaś w 2000 roku obronił pracę doktorską. Od 1990 roku związany jest z USK im. N. Barlickiego w Łodzi. Obecnie pracuje na Oddziale Klinicznym Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej.

dr n. med. Mateusz Kamiński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2019 r. obronił doktorat w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie swoje zainteresowania kieruje głównie w stronę zabiegów minimalnie inwazyjnych – laparoskopowych, w szczególności chirurgicznym leczeniem otyłości – tzw. chirurgią bariatryczną.

Pacjentów konsultuje dr n. med. Kamila Wysocka-Konieczna

Dr Kamila Wysocka – Konieczna ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi z wyróżnieniem w 2016 r. W 2020 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską. W chwili obecnej jest na 4 roku specjalizacji z endokrynologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Ukończyła certyfikację w zakresie leczenia otyłości zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, tym samym specjalizując się jako obesitolog. Ponadto posiada certyfikat I i II stopnia w zakresie leczenia otyłości Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Na swoim koncie posiada wiele publikacji z zakresu endokrynologii i chorób tarczycy.

Opiekę dietetyka klinicznego zapewnia mgr Izabela Nowak

Izabela Nowak – magister dietetyki klinicznej

Podczas hospitalizacji pacjenci odbywają konsultacje dietetyczną z mgr Izabela Nowak. Pani Dietetyk przygotowuje pacjentom szereg przykładowych przepisów na proste dania, które są najbardziej odpowiednie w pierwszych tygodniach po zabiegu gastroplastyki (ścisła dieta płynna). Aktywna współpraca z dietetykiem prowadząca do utrwalenia pozytywnych nawyków żywieniowych to podstawa trwałego efektu utraty masy ciała po gastroplastyce endoskopowej.

Opiekę fizjoterapeutyczną zapewnia mgr Maciej Jastrzębski

W naszym ośrodku Maciej sprawuje opiekę nad pacjentem w trakcie hospitalizacji, służąc pomocą i wiedzą. Podpowiada, od jakiej aktywności fizycznej zacząć, jak zmienia się ciało i sylwetka w trakcie procesu utraty masy ciała. Pokazuje podstawowe ćwiczenia, które zaleca może wykonywać w domu.

mgr Maciej Jastrzębski – fizjoterapeuta

Koordynator do spraw fizjoterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach. Absolwent Medycznego Studium Zawodowego w Łodzi oraz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Odbyte kursy: Kinesiologytaping KT1 i KT2, Terapia manualna moduł I, II, III, Masaż tkanek głębokich, PNF, kursu dla fizjoterapeutów prowadzących szczepienia ochronne przeciwko COVID 19.

Opiekę terapeutyczną zapewnia Agnieszka Kwiatkowska

Terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w trakcie szkolenia z psychoterapii i socjoterapii w amach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Pani Agnieszka prowadzi:

 • konsultacje wstępne wraz z psychoedukacją przed zabiegiem, dotyczącą motywacji pacjenta do podjęcia decyzji o zabiegu, funkcjonowania pacjenta po zabiegu, trudności w zakresie emocji z jakimi pacjent może się zmagać przed i w okresie pierwszego roku po zabiegu – w trakcie hospitalizacji pacjenta bariatrycznego
 • konsultacje dla rodziny pacjenta, psychoedukacja w zakresie zmian zachowania pacjenta po zabiegu – przed zabiegiem
 • grupę wsparcia on-line dla pacjentów po zabiegu jeden raz w tygodniu – pacjenci mogą dołączyć do grupy w każdym momencie, forma grupy otwarta – uczestnictwo w grupie pozwala na wymianę informacji o uczuciach, problemach z jakimi zmagają się pacjenci po zabiegu. Świadomość takich samych trudności, podobne doświadczenia mają dużą wartość terapeutyczną.

Suplementacja

Piramida bariatryczna – Twoja nowa bariatryczna rzeczywistość

Operacja bariatryczna to dopiero początek! Długoterminowy sukces bariatryczny zależy od codziennych drobnych zdrowych nawyków – zbilansowanych posiłków, nawodnienia, aktywności fizycznej, odpoczynku, snu, regularnych badań i kontroli u specjalistów.

Przeczytaj jaką rolę w długoterminowym sukcesie bariatrycznym pełni suplementacja.

 

Dlaczego suplementacja po operacji bariatrycznej jest Ci potrzebna?

Bardzo często już na etapie przedoperacyjnym pojawiają się niedobory witamin i składników mineralnych. W wyniku operacji dodatkowo może zmniejszyć się ich wchłanianie i przyswajanie. Pojawiające się w okresie okołooperacyjnym wymioty lub/i biegunki powodują, że tracisz składniki odżywcze z organizmu.

Po operacji porcje posiłków są o wiele mniejsze – jesz mniej i dostarczasz mniej składników odżywczych. Często też zmieniają się Twoje preferencje żywieniowe – wykluczając część produktów, wykluczasz też zawarte w nich witaminy i minerały.

Wszystkie te elementy powodują, że możesz dostarczać, wchłaniać i przyswajać niedostateczną ilość składników mineralnych i witamin z pożywienia. Dokładnie te braki uzupełnia regularna, długoterminowa suplementacja.

Co zyskujesz dzięki regularnej suplementacji po operacji bariatrycznej?

Suplementacja po CHLO przede wszystkim pomaga zapobiegać niedoborom. Równocześnie dbasz o swoje zdrowie fizyczne – masz siłę i energię na podejmowanie codziennych aktywności i komponowanie bariatrycznych posiłków.

Odpowiednia, dostosowana do typu zabiegu dawka witamin i minerałów wspiera również Twoje zdrowie psychiczne – silną wolę i motywację. 

Jakie objawy niedoborów powinny Cię zaalarmować?

Zobacz jakie są najpowszechniejsze objawy niedoborów po CHLO. Nie czekaj, aż zauważysz je u siebie. Działaj już dziś – zapobiegaj!

Zapobiegaj, zamiast leczyć!

Zadbaj o siebie już dzisiaj suplementując codziennie precyzyjnie dopasowaną do typu operacji dawkę witamin i minerałów. Suplement WLS z opracowanym specjalnie dla potrzeb pacjentów bariatrycznych składem to tylko 1 kapsułka dziennie. Stoją za nim lata badań klinicznych – bezpieczny i skuteczny suplement specjalnie dla Twoich potrzeb.

www.fitforme.com.pl

Jak zmienia się życie pacjenta po zabiegu?

Jako że w  wyniku zabiegu lekarze wycinają ok. 80 proc. żołądka, pacjent w przyszłości przyjmuje znacznie mniejsze ilości pożywienia. Ponadto zmniejsza się w organizmie stężenie hormonu głodu (ghreliny), co powoduje znacznie mniejsze łaknienie. Większość pacjentów traci po zabiegu 70 proc. nadmiaru masy ciała, ale ostateczny wynik zależy od chorego i od jego przestrzegania zaleceń pooperacyjnych w zakresie zmiany stylu życia.

Jak wspomnieliśmy, zabieg może doprowadzić do wyhamowania rozwoju cukrzycy. U większości chorych z cukrzycą typu 2 dochodzi do remisji choroby, w efekcie czego zmniejszają dawki przyjmowanych leków lub nawet mogą całkowicie je odstawić już w pierwszej dobie po operacji. Podobne efekty obserwuje wielu pacjentów, którzy przed operacją chorowali na nadciśnienie tętnicze.

Aby utrzymać efekty zabiegu, pacjent musi zmienić swoje nawyki żywieniowe jeszcze przed operacją. Nawet przy zmniejszonym żołądku nie da się utrzymać prawidłowej masy ciała, jeśli pacjent będzie jadł niezdrowe produkty i nie nauczy się bilansować diety. Tak drastyczna zmiana trybu życia może rodzić wiele niepewności, ale pacjent nie zostanie z nimi sam. W procesie opracowywania nowej diety będzie go wspierał dietetyk pracujący w zespole bariatrycznym.

Rękawowa resekcja żołądka: cena zabiegu w szpitalu w Brzezinach

Zabieg rękawowej resekcji żołądka nie jest refundowany przez NFZ. Jego cena w szpitalu w Brzezinach wynosi 25 400 zł. Cena obejmuje nie tylko sam zabieg, ale również:

 • konsultacje niezbędne do zakwalifikowania pacjenta do operacji
 • późniejszy pobyt w szpitalu w Sali jedno- lub dwuosobowej wraz z wyżywieniem
 • wszystkie badania, jakie trzeba przeprowadzić w pierwszych dobach po operacji
 • konsultacje z dietetykiem

Szpital w Brzezinach to nowoczesna placówka położona kilkanaście kilometrów od Łodzi. Ze względu na skrzyżowanie autostrad, bardzo sprawnie można tu dojechać również z innych województw.

Szpital dysponuje nowoczesną aparaturą oraz pełnym zapleczem chirurgicznym, anestezjologicznym, radiologicznym, endoskopowym.

Oferuje szeroki wachlarz zabiegów bariatrycznych, które wykonują chirurdzy z wieloletnim doświadczeniem.

Koordynator Opieki Pacjenta - Karolina Koprowska

Kontakt z Koordynatorem Opieki Pacjenta

Informacje dotyczące rezerwacji terminu zabiegu oraz szczegółów pobytu w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny można uzyskać pod numerami telefonów 46 880 40 28 wew 2 oraz 506 008 861 w godzinach 8:00-16:00 oraz mailowo bariatria@szpital-brzeziny.pl.