Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii (ang. HIPEC – Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy) w leczeniu przerzutów do otrzewnej

HIPEC jest nowoczesną procedurą lecznicą, która wspomaga leczenie zaawansowanych nowotworów. W dużym uproszczeniu polega ona  na dostarczaniu podgrzanych leków przeciwnowotworowych do ognisk przerzutowych. Jest to procedura polegająca na połączeniu tradycyjnego zabiegu chirurgicznego (zmniejszającego masę guza) z leczeniem systemowym tzw. dootrzewnową perfuzyjną chemioterapią w warunkach hipertermii czyli podniesionej temperatury.

Metoda ta stosowana jest przede wszystkim w przypadku chorych, u których wykryto  przerzuty do otrzewnej w przebiegu: raka jelita grubego, śluzaka rzekomego otrzewnej, międzybłoniaka, raka żołądka oraz raka jajnika. Zabieg HIPEC może okazać się skuteczny również w leczeniu przerzutów raka jelita grubego lub raka żołądka do jajnika.

Sam zabieg składa się z dwóch elementów:

  1. Operacji chirurgicznej (często rozległej), podczas której usuwane są ogniska nowotworu.
  2. Podanie do jamy otrzewnowej leków przeciwnowotworowych (chemioterapeutyku), które działają miejscowo, w sposób ciągły do ognisk chorobowych. Leki przez około 30-90 minut trwania procedury podawane są w podgrzanym do temperatury 42°C płynie, który obmywa wszystkie miejsca i niszczy komórki nowotworowe.

Zaletami wykorzystania tej procedury są m.in.

  • Ciągły przepływ płynu z cytostatykiem, oraz podwyższona temperatura umożliwiają precyzyjne dotarcie leku do wszystkich części jamy otrzewnej;
  • Hipertermia prowadzi do uszkodzenia dzielących się komórek nowotworowych, przegrzania tkanki nowotworowej, oraz do redukcji masy guza przy jednoczesnym zachowaniu zdrowych komórek;
  • Odpowiednia dawka leku ustalana jest tak jak przy leczeniu systemowym (dożylnym), ale dzięki hipertermii stężenie leku jest wyższe, a dzięki temu uzyskuje się dużo większą skuteczność.
Schemat procedury HIPEC
Schemat procedury HIPEC
HIPEC Zespół operacyjny
HIPEC - Zespół operacyjny