Zaproszenie do składania ofert – wyposażenie centralnej sterylizatorni – zmiana terminu składania ofert na 12.01.2024 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zadania pn:”Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z infrastrukturą techniczną budynku nr 6, na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach”

w zakresie wyposażenia centralnej sterylizatorni

Aktualizacja z dnia 21.12.2023:

Informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do 12.01.2024.

Aktualizacja z dnia 27.12.2023:

Poniżej publikujemy odpowiedzi na nadesłane zapytania, oraz zaktualizowane zaproszenie do składania ofert i projekt umowy.

Lista pytań i odpowiedzi 1
Lista pytań i odpowiedzi 2

Aktualizacja z dnia 29.12.2023:

Poniżej publikujemy odpowiedzi na nadesłane zapytania, oraz zaktualizowane zaproszenie do składania ofert

Lista pytań i odpowiedzi 3

Aktualizacja z dnia 05.01.2023:

Lista pytań i odpowiedzi 4

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – wersja 3
formularz oferty
ZAŁĄCZNIK NR 3 oświadczenie
projekt umowy
2_RZUT_-1_594x841
decyzje PPSSE
myjnia parametry
sterylizator parametry

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *