Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach informuje, że na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.1545 z późn. zm.), planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów (historie chorób) z lat 2003 oraz dokumentacji medycznej pacjentów Poradni Specjalistycznych Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach z lat 2003.

Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2024 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00,  do Działu METORG (budynek nr 5, pokój nr 63), telefon: (46) 874 20 02 w. 115.

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w Dziale METORG (budynek nr 5, pokój nr 63) oraz do pobrania:  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *