Zaproszenie do składania ofert – środki czystości, środki dezynfekcyjne, materiały biurowe, spożywcze, medyczne

Aktualizacja 14.07.2023:

Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru dostawców:
Protokół zakupy 2023

Zapraszamy do składania ofert na dostarczanie asortymentu środków czystości, środków dezynfekcyjnych, biurowych, spożywczych, medycznych i pozostałych produktów, które zostały wymienione w pakietach formularza ofertowego do Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o.

Zaproszenie do składanie ofert
Wzór umowy dostawy
Formularz ofertowy 2023

Aktualizacja z dnia 22.05.2023:
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty na każdą pozycję w pakiecie, dopuszczamy możliwość ofert na poszczególne pozycje.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *