Poszukujemy: Pracownik socjalny szpitala

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. to jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych w regionie łódzkim. W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Pracownik socjalny szpitala

Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny/-a m.in. za:

 • przeprowadzanie wywiadów z pacjentami w celu rozpoznania jego sytuacji socjalno-bytowej oraz sytuacji po opuszczeniu szpitala,
 • występowanie w imieniu chorego wobec odpowiednich instytucji na zlecenie Zakładowego Koordynatora (Konsultanta) Świadczeń  lub na prośbę chorego,
 • badanie środowiska chorego, jego warunków rodzinnych, mieszkaniowych i warunków pracy,
 • występowanie na zlecenie Kierowników Oddziałów lub Zarządu do właściwych zakładów opieki zdrowotnej  w sprawie zapewnienia dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej choremu opuszczającemu szpital,
 • zapoznanie rodziny chorego lub jego opiekunów z zasadami racjonalnego postępowania z rekonwalescentem, przewlekle lub obłożnie chorym, chorym kalekim lub nieuleczalnym w oparciu o zalecenia wydane przez lekarza leczącego chorego przy wypisywaniu go do domu,
 • podejmowanie starań o umieszczenie chorego w zakładzie pomocy społecznej ze względu na jego warunki bytowe,
 • czynienie starań o roztoczenie opieki nad rodziną chorego, jeżeli zajdzie taka potrzeba ze względów zdrowotnych,
 • załatwienie wstępnych formalności związanych z usprawnieniem i przekwalifikowaniem zawodowym chorego, który w następstwie przebytej choroby stał się inwalidą w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie posiadanego zawodu,
 • dbanie o wizerunek firmy,
 • współpracę z innymi komórkami szpitala.

Poszukujemy osoby:

 • pogodnej, zaangażowanej i ceniącej sobie pracę z ludźmi,
 • z wykształceniem wyższym (ukończone kolegium pracowników socjalnych lub jeden z następujących kierunków: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 • biegle posługującej się MS Office,
 • posiadającej doświadczenie i umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji,
 • ambitnej i energicznej,
 • nastawionej na realizację ustalonych celów,
 • potrafiącej pracować zespołowo – często pod presją czasu,
 • radzącej sobie z sytuacjami stresowymi,
 • serdecznej i cierpliwej w kontakcie.

Mile widziane:

 • doświadczenie w sektorze usług medycznych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej placówce medycznej;
 • Pracę jednozmianową w wymiarze pół etatu;
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie;
 • Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie ze strony osób zarządzających Spółką.

CV należy składać w Biurze Zarządu do dnia 28.04.2023 r. osobiście (pon-piątek, w godz: 8:00 – 16:00) lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@szpital-brzeziny.pl do dnia 28.04.2023

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w naborze prowadzonym przez  Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Szpital Specjalistyczny w Brzezinach Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Brzezinach (ul. Marii Curie – Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny, e-mail: sekretariat@szpital-brzeziny.pl. W Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: iod@szpital-brzeziny.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres roku w celu obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: iod@szpital-brzeziny.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Szpital Specjalistyczny w Brzezinach danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *