Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania ”Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach”

Aktualizacja 08.09.2023

III etap wyłonienia w Wykonawcy zadania pn.”Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach” w zakresie opracowania dokumentacji techniczno-wykonawczej został wydłużony do 06.10.2023 r. z uwagi na wydłużający się termin rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego ogłoszonego 31.01.2023r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Aktualizacja 31.07.2023

Zestawienie ofert które wpłynęły w terminie do dnia 28.07.2023r.
SOR – zestawienie ofert

Aktualizacja 19.07.2023:
Z uwagi na brak informacji o rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego ogłoszonego 31.01.2023r. , termin składania ofert został wydłużony do 28.07.2023 r.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn. ”Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach” w zakresie opracowania dokumentacji technicznowykonawczej.

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – projekt umowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie

Aktualizacja 11.10.2023:

W ramach postępowania wyłoniono Wykonawcę zadania – Pracownię Architektury FORMART s.c. Marek Cieplucha i Maciej Musiał zs. ul. Sienkiewicza 48 lok.U6, 90-009 Łódź; wartość zamówienia ukształtowała się na poziomie 146.000,00 zł netto, 179.580,00 zł brutto.

Protokół z wyboru wykonawcy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *