Poszukujemy pracownika na stanowisko: kierownik apteki

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. to jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych w regionie łódzkim. W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Kierownika
Apteki Szpitalnej

Opis stanowiska:

Organizowanie
i kierowanie pracą Apteki Szpitalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
polegające w szczególności na:

·     organizowaniu zaopatrzenia szpitala w produkty
lecznicze i wyroby medyczne wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na
prowadzenie hurtowni farmaceutyczne

·       przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu,
oznakowaniu i tożsamości identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów
medycznych

·       nadzór nad pracownią cytostatyków

·       prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i
leków aptecznych

·       udzielaniu informacji o produktach leczniczych i
wyrobach medycznych

·       kontrolowaniu gospodarki lekami i produktami
medycznymi w Szpitalu

·       wstrzymywaniu lub wycofywaniu z obrotu i
stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu

·       prowadzeniu ewidencji przychodu i rozchodu
środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz
sprawowaniu nadzoru nad ich prawidłowym przechowywaniem i wydawaniem

·       przekazywaniu informacji właściwym organom o
niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Oczekujemy:

·       dyplom magistra farmacji i prawo wykonywania
zawodu

·       tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji
szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej

·       co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w
aptece szpitalnej na stanowisku farmaceuty

·       orientacja na Pacjenta, empatia, wysoka kultura
osobista oraz dobra organizacja pracy własnej;

·       odporności na stres i umiejętności delegowania
zadań;

·       zaangażowania i rzetelności w zakresie
wykonywanych obowiązków;

·       zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności
rozwiązywania konfliktów.

Oferujemy:

·       Pracę w stabilnej placówce medycznej;

·       Praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

·       Możliwość rozwoju i podnoszenia własnych
kwalifikacji zawodowych;

·       Umowa o pracę;

·       Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie ze
strony osób zarządzających Spółką.


CV oraz dokumenty poświadczające kwalifikację należy składać w Biurze Zarządu
osobiście (poniedziałek-piątek, w godz: 08:00 – 16:00) lub elektronicznie na adres e-mail:
sekretariat@szpital-brzeziny.pl do dnia 29.02.2024.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w
celu wykorzystania w naborze prowadzonym przez Powiatowe Centrum Zdrowia w
Brzezinach Sp. z o.o., adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Szpital Specjalistyczny w Brzezinach Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Brzezinach (ul. Marii Curie – Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny, e-mail: sekretariat@szpital-brzeziny.pl Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: iod@szpital-brzeziny.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres roku w celu obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: iod@szpital-brzeziny.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Szpital Specjalistyczny w Brzezinach danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *