Asystent/Asystentka ds. obsługi Pacjenta Przychodni komercyjnej

Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny m.in. za:

 • obsługę telefoniczną pacjenta: udzielanie informacji, umawianie wizyt,
 • obsługę recepcji medycznej zgodnie ze standardami firmy,
 • nadzorowanie grafiku pracy lekarzy i umawianych wizyt,
 • dbanie o wizerunek firmy,
 • współpracę z innymi jednostkami szpitala.

Poszukujemy osoby:

 • pogodnej, zaangażowanej i ceniącej sobie pracę z ludźmi,
 • z wykształceniem średnim lub wyższym (preferowany kierunek o profilu medycznym),
 • posiadającej doświadczenie i umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji z pacjentem,
 • ambitnej i energicznej,
 • nastawionej na realizację ustalonych celów,
 • potrafiącej pracować zespołowo – często pod presją czasu,
 • radzącej sobie z sytuacjami stresowymi,
 • również o statusie studenta/studentki

Mile widziane:

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej placówce medycznej;
 • Pracę zmianową;
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie/etat;
 • Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie ze strony osób zarządzających Spółką.

CV należy składać w Biurze Zarządu do dnia 28.02.2024 r. osobiście (pon-piątek, w godz: 8:00 – 16:00) lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@szpital-brzeziny.pl do dnia 28.02.2024 r.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:                                                             

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w celu wykorzystania w naborze prowadzonym przez  Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny.

sekretariat@szpital-brzeziny.pl. W Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: iod@szpital-brzeziny.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres roku w celu obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: iod@szpital-brzeziny.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Szpital Specjalistyczny w Brzezinach danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *