Zaproszenie do składania ofert na wybór wykonawcy centralnej sterylizatorni

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlanych oraz dostawie i montażu wyposażenia, w celu uruchomienia
centralnej sterylizatorni. Pytania i wnioski o udostępnienie szczegółowej dokumentacji technicznej prosimy kierować do p. Anety Kurzyńskiej – Kierownika ds. inwestycji i
administrowania budynkami tel. 500 044 688, e-mail:  a.kurzynska@szpital-brzeziny.pl

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: 05.04.2022r.

Załączniki:

Formularz oferty
Umowa CS, Apteka, Biura
Zaproszenie do składania ofert
Przedmiar robót – budowlany
Przedmiar robót – instalacje elektryczne
Przedmiar robót – instalacja wentylacji i klimatyzacji
Przedmiar robót – instalacja wewnętrzna wod-kan
Przedmiar robót – instalacja zewnętrzna wod-kan
Przedmiar robót – instalacja centralnego ogrzewania
Przedmiar robót – instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania
Rzut poziom -1
Rzut poziom 0
Rzut poziom 1
Rzut dach

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *