Zapraszamy do składania ofert na usługi przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach. Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy.
Oferty należy złożyć do dnia 09.09.2022 r. na adres a.kurzynska@szpital-brzeziny.pl. Pytania należy kierować na adres a.kurzynska@szpital-brzeziny.pl lub telefonicznie 500 044 688.

Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawców usługi przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego, Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w danym pakiecie. Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie projektu umowy w zakresie § 1 ust. 10, 17, 21, § 5 ust. 1, § 4 ust. 2 punkt 2 i 3.
Zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Formularz cenowy

Umowa serwis – poprawiona

Oferta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *