Zasady odwiedzin pacjentów – od 24.05.2022

Ze względu na obowiązujący na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. od dnia 24 maja 2022 r. mają odbywać się na poniższych zasadach:

 1. Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach: 10-12 oraz 15-17, a w sytuacjach nagłych w godzinach ustalonych z Kierownikiem/Ordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym oddziału.
 2. Odwiedziny u chorych odbywają się przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
Osoby odwiedzające obowiązuje:
 1. Stosowanie maseczki szczelnie zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 2. Pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni szpitala.
 3. Dokładna dezynfekcja rąk przed wejściem jak przy wyjściu z oddziału.
 4. Unikanie bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem (przytulanie, uściski, pocałunki).
 5. Pozostanie w kontakcie jedynie z osobą odwiedzaną oraz ograniczenie przemieszczania się poza salę, w której przebywa pacjent.
 6. Ograniczenie czasu wizyty do 30 minut.
 7. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (kataru, kaszlu, bólu gardła, gorączki).
 8. Zaleca się, aby w tym samym czasie w sali chorych przebywała 1 osoba odwiedzająca, a w szczególnych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Kierownika/Ordynatora Oddziału – 2 osoby.
 9. Dostarczane pacjentowi artykuły powinny być ograniczone do ilości mieszczącej się w szafce przyłóżkowej pacjenta.
 10. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia.
 11. Osobę odwiedzającą obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu oddziału/szpitala.
 12. Zalecany jest zdalny kontakt z bliskimi (telefon, Internet), zwłaszcza przy krótkich/kilkudniowych hospitalizacjach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content