[ANULOWANO] Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.”Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach”, dla którego udzielono dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego w ramach Umowy nr DOI/FM/SMPL/11/MDSOR/2023/2199/260 w zakresie zakupu aparatu CT do pracowni komputerowego badania tomograficznego wraz z dostosowaniem pracowni w formule zaprojektuj-wybuduj-wyposaż

[ANULOWANO] ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zadania pn.”Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach”, dla którego udzielono dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego w ramach Umowy nr DOI/FM/SMPL/11/MDSOR/2023/2199/260 w zakresie zakupu aparatu CT do pracowni komputerowego badania tomograficznego wraz z dostosowaniem pracowni w formule zaprojektuj-wybuduj-wyposaż

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
projekt umowy
formularz oferty
ZAŁĄCZNIK NR 3 oświadczenie
parametry techniczne
pracownia rtg z przeznaczeniem na CT projekt osłon
pracownia rtg z przeznaczeniem na CT

Aktualizacja z dnia 12.07.2024
ANULOWANO zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.”Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach” w zakresie zakupu aparatu CT do pracowni komputerowego badania tomograficznego wraz z dostosowaniem pracowni w formule zaprojektuj-wybuduj-wyposaż

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *