Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach zostanie całkowicie zmodernizowany!

SOR Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach zostanie zmodernizowany dzięki środkom konkursowym z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych!

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach zostanie całkowicie zmodernizowany!

Zostało nam przyznane dofinansowanie w wysokości 15 mln zł w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze środków subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.

Dzięki pozyskanym środkom niemalże 40-letnia infrastruktura SOR w Brzezinach zostanie dostosowana do standardów jakości, funkcjonalności i organizacji pracy w nowoczesnym SOR.

Celem głównym modernizacji będzie podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Brzezinach wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Ramowy zakres prac modernizacyjnych obejmuje m.in.:

 • wykonanie robót budowlanych w zakresie zaprojektowanej przebudowy i modernizacji SOR wraz z instalacjami,
 • zakup aparatury i sprzętu medycznego,
 • dostosowanie pracowni diagnostycznej oraz zakup i montaż nowego tomografu komputerowego.

Zakupiona aparatura (łóżka, wózki, stanowiska resuscytacyjne, kardiomonitory, CT) będzie również dostosowana dla Pacjentów bariatrycznych. Odpowiedni sprzęt medyczny zniweluje konieczność odsyłania do innych ośrodków osób, których diagnostyka i specjalistyczna pomoc medyczna nie mogłaby zostać udzielona w profesjonalnych warunkach.

W wyniku przebudowy, modernizacji i doposażenia mieszkańcy regionu zyskają dostęp do SOR kompleksowo przygotowanego do szybkiego, efektywnego i skutecznego działania w przypadkach nagłych zachorowań, urazów, w tym wielonarządowych, zdarzeń masowych, sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu osób poszkodowanych.

Planowany koniec inwestycji to 31 grudnia 2024 roku.

SOR w Brzezinach jest istotnym elementem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w regionie, zabezpieczając dostęp do świadczeń medycznych dla powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego. W 2022 roku z SOR w Brzezinach skorzystało 7319 Pacjentów, a w 2023 roku do dziś już 5891 Pacjentów. W 2022 roku w całym szpitalu udzielono świadczeń zdrowotnych 28903 Pacjentom, a w 2023 roku do dziś już 22390 Pacjentom.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której ogłosiliśmy dobre wiadomości.

W spotkaniu wzięli udział:

 • Pan Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii,
 • Pani Renata Kobiera, Starosta Powiatu Brzezińskiego,
 • Pan Ryszard Śliwkiewicz, Wicestarosta Powiatu Brzezińskiego,
 • Pani Renata Mikołajczyk, Prezes Zarządu Szpitala,
 • Pani Aleksandra Wnuk, Wiceprezes Zarządu Szpitala,
 • Pan dr n. med. Maciej Berut – Dyrektor Medyczny Szpitala.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie projektu Są nimi:

 • Pani Aneta Kurzyńska – Kierownik ds. Inwestycji i Administracji Budynkami,
 • Pani Iwona Łącka – Pielęgniarka Naczelna,
 • Pan Kamil Żurowski, Pielęgniarz Oddziałowy SOR

Z zapałem przystępujemy do realizacji modernizacji!

#SzpitalBrzeziny to #WięcejNiżSzpital

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content