Programy lekowe

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Treść każdego programu lekowego jest publikowana jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wszystkie dostępne w Polsce Programy Lekowe zawierają szczegółowy opis na podstawie którego odbywa się:

 1. Kwalifikacja Pacjenta do Programu Lekowego w oparciu o:
  • kryteria włączenia do programu
  • kryteria wyłączenia z programu
 2. Podawanie leku wg określonego sposobu i dawkowania
 3. Monitorowanie wyników leczenia Pacjenta
 4. Czasu leczenia w Programie Lekowym
 5. Monitorowanie wyników Programu Lekowego

Aktualne załączniki do programów lekowych są publikowane wraz z każdym obwieszczeniem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych

Koszty leczenia

Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.

Jak skorzystać z leczenia w ramach programu?

Wystarczy zapisać się do Poradni Onkologicznej (nie jest wymagane skierowanie lekarskie). Obecnie w Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach prowadzimy 3 aktywne programy lekowe z zastosowaniem leków przeciwnowotworowych:

 1. Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego
 2. Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem Denosumabu
 3. Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym

Gdzie?

Poradnia Onkologiczna
Przychodnia Specjalistyczna
Wojska Polskiego 9
95-060 Brzeziny

tel.:  46 880 40 29 wew. 2
e-mail: specjalistyka@szpital-brzeziny.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content