Dofinansowanie do utylizacji odpadów medycznych

Szpital Specjalistyczny w Brzezinach zrealizował zadanie pn.: „Dofinansowanie do utylizacji odpadów medycznych w okresie od 1 października 2021 roku do 31 marca 2022 roku w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w ramach Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 824/OZ/D/2022 w formie dotacji z dnia 30.11.2022 r. Wartość całkowita zadnia i kosztów kwalifikowalnych wyniosła 328.965,12 zł, a wartość dofinansowania na poziomie 99% kosztów kwalifikowalnych wyniosła 325.675,00 zł. Zakres zadania obejmował gospodarkę odpadami medycznymi (odbiór i utylizację) w okresie od. 01.10.2021 r. do 31.03.2022 r. w związku z zaangażowaniem Szpitala w walkę z pandemią koronawirusa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *