Zatrudnimy: Pielęgniarkę Epidemiologiczną/Pielęgniarza Epidemiologicznego

 

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. to jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych w regionie łódzkim. W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

 

Pielęgniarki Epidemiologicznej / Pielęgniarza Epidemiologicznego

  Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny m.in. za:
 • Spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r .w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U .z dn.22.07.2011).
Opis stanowiska:
 • Wdrażanie programów z zakresu profilaktyki i zwalczania zakażeń,
 • Koordynowanie realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń,
 • Monitorowanie, ocena i analiza stanu sanitarno-epidemiologicznego,
 • Rejestrowanie i monitorowanie zakażeń,
 • Nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi,
 • Inicjowanie działań zmierzających do likwidacji ogniska zakażenia oraz usunięcia jego przyczyn,
 • Organizowanie systematycznych szkoleń personelu (medyczny, niemedyczny) w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń.
Oczekujemy:
 • Doświadczenia w kierowaniu zespołem;
 • Doświadczenia na stanowisku Pielęgniarki Epidemiologicznej lub Pielęgniarza Epidemiologicznego.
 • Odporności na stres i umiejętności delegowania zadań;
 • Zaangażowania i rzetelności w zakresie wykonywanych obowiązków;
 • Zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Oferujemy:
 • Pracę w stabilnej placówce medycznej;
 • Jednozmianowy system pracy;
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych;
 • Zatrudnienie w oparciu o dogodną dla kandydatki /kandydata formę umowy;
 • Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie ze strony osób zarządzających Spółką.

CV oraz dokumenty wymagane w rozporządzeniu (zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie organizacji i zarządzania lub zaświadczenie o ukończeniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub organizacji i zarządzania lub kursu kwalifikacyjnego w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w placówkach ochrony zdrowia) należy składać w Biurze Zarządu do dnia 31.05.2022 r. osobiście (pon-piątek, w godz: 08:00 – 16:00) lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@szpital-brzeziny.pl do dnia 30.05.2022 r.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w naborze prowadzonym przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Szpital Specjalistyczny w Brzezinach Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Brzezinach (ul. Marii Curie – Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny, e-mail: sekretariat@szpital-brzeziny.pl. W Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: iod@szpital-brzeziny.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres roku w celu obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: iod@szpital-brzeziny.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Szpital Specjalistyczny w Brzezinach danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content