Fundacja na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach

Dziękuję za wpłatę!