Blog

[ANULOWANO] Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.”Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach”, dla którego udzielono dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego w ramach Umowy nr DOI/FM/SMPL/11/MDSOR/2023/2199/260 w zakresie zakupu aparatu CT do pracowni komputerowego badania tomograficznego wraz z dostosowaniem pracowni w formule zaprojektuj-wybuduj-wyposaż

[ANULOWANO] ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania pn.”Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach”, dla którego udzielono dotacji

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.”Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.”Podniesienie jakości i skuteczności działań