Powiatowe Centrum Zdrowia zaprasza wszystkich pacjentów mieszkańców Powiatu Brzezińskiego do zapisywania i korzystania z usług Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). W ramach POZ-u prowadzone są przyjęcia lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci, usługi pielęgniarskie, pielęgniarka i położna środowiskowa, punkt szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych, medycyna szkolna i medycyna pracy.
Świadczenia lekarzy, pielęgniarki i położnej środowiskowej wykonywane są ambulatoryjnie oraz w domu pacjentów.

Dodatkowo w budynku POZ mieszczącego się w Brzezinach przy ulicy Bohaterów Warszawy można skorzystać w ramach kontraktu z NFZ z usług stomatologicznych, poradni ginekologiczno-położniczej (poradnia K), Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Uzależnień oraz poradni medycyny pracy.

Do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) można zarejestrować się telefonicznie lub osobiście.

Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2
Tel. (46) 874 31 51