Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach przy ul. M. C. Skłodowskiej 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 1 szt. aparatu USG w ramach projektu pn. Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020

Aktualizacja 2018.06.19: UWAGA: zmiana treści Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę USG
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki 2,3,4

Aktualizacja 2018.06.27:

W ramach powyższego zaproszenia zostały złożone następujące oferty:
1. MIRO Sp. z o.o.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:
MIRO Sp. z o.o. za kwotę 160,000zł brutto.

Wybór najkorzystniejszej oferty USG