Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę: 2 sztuk wózków transportowych dla pacjentów w ramach projektu pn. „Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zaproszenie do złożenia oferty, wraz z załącznikami, pobrać można z poniższych linków:

Zaproszenie do złożenia oferty – wózki transportowe (format docx)
Zaproszenie do złożenia oferty – wózki transportowe (skan w formacie PDF)

aktualizacja 2018.03.23:

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.  przedstawia odpowiedzi na zapytania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę 2 sztuk wózków transportowych dla pacjentów w ramach projektu pn. „Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zapytania i odpowiedzi – wózki transportowe (skan w formacie PDF)