Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż rentgenowskiego aparatu stacjonarnego dwustanowiskowego do zdjęć (radiografii) z cyfrową akwizycją obrazu oraz rentgenowskiego aparatu jezdnego do zdjęć (radiografii) przyłóżkowych z cyfrową akwizycją obrazu w ramach projektu pn. Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zaproszenie do złożenia oferty, wraz z załącznikami, pobrać można z poniższych linków:

Aktualizacja 2018.06.19:

W związku z licznymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający zdecydował się na ujednolicenie załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiedziami udzielanymi w toku postępowania. Z uwagi na dodanie parametrów Zamawiający wydłuża czas składania ofert do dnia 27.06.2018r. do godz. 9.00

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż aparatów RTG
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – korekta 2018.06.19
Załączniki nr 2,3,4

Aktualizacja 2018.06.08:

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.  przedstawia odpowiedzi na zapytania pojawiające się w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż rentgenowskiego aparatu stacjonarnego dwustanowiskowego do zdjęć (radiografii) z cyfrową akwizycją obrazu oraz rentgenowskiego aparatu jezdnego do zdjęć (radiografii) przyłóżkowych z cyfrową akwizycją obrazu w ramach projektu pn. Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Odpowiedzi na zapytania – aparaty RTG

Aktualizacja 2018.06.14:

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.  przedstawia odpowiedzi na zapytania pojawiające się w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż rentgenowskiego aparatu stacjonarnego dwustanowiskowego do zdjęć (radiografii) z cyfrową akwizycją obrazu oraz rentgenowskiego aparatu jezdnego do zdjęć (radiografii) przyłóżkowych z cyfrową akwizycją obrazu w ramach projektu pn. Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Odpowiedzi na zapytania – dostawa i montaż aparatów RTG, część 2

Aktualizacja 2018.06.15:

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.  przedstawia odpowiedzi na zapytania pojawiające się w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż rentgenowskiego aparatu stacjonarnego dwustanowiskowego do zdjęć (radiografii) z cyfrową akwizycją obrazu oraz rentgenowskiego aparatu jezdnego do zdjęć (radiografii) przyłóżkowych z cyfrową akwizycją obrazu w ramach projektu pn. Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Odpowiedzi na zapytania – dostawa i montaż aparatów RTG cz. 3
Odpowiedzi na zapytania – dostawa i montaż aparatów RTG cz. 4

Aktualizacja 2018.06.18:

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.  przedstawia odpowiedzi na zapytania pojawiające się w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż rentgenowskiego aparatu stacjonarnego dwustanowiskowego do zdjęć (radiografii) z cyfrową akwizycją obrazu oraz rentgenowskiego aparatu jezdnego do zdjęć (radiografii) przyłóżkowych z cyfrową akwizycją obrazu w ramach projektu pn. Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Odpowiedzi na zapytania – dostawa i montaż aparatów RTG cz. 5

Aktualizacja 2018.06.20:

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.  przedstawia odpowiedzi na zapytania pojawiające się w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż rentgenowskiego aparatu stacjonarnego dwustanowiskowego do zdjęć (radiografii) z cyfrową akwizycją obrazu oraz rentgenowskiego aparatu jezdnego do zdjęć (radiografii) przyłóżkowych z cyfrową akwizycją obrazu w ramach projektu pn. Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Odpowiedzi na zapytania – dostawa i montaż aparatów RTG cz. 6

Aktualizacja 2018.07.02:

Postępowanie nierozstrzygnięte: Zamawiający pozostawia postępowanie na dostawę aparatów RTG bez wyboru oferty, ponieważ cena złożonych ofert przekracza wartość środków zabezpieczonych na zakup aparatów RTG w budżecie projektu.