Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę wózka transportowego dla pacjentów leżących (1 sztuka), wózka transportowego dla pacjentów siedzących (10 sztuk), wózka anestezjologicznego (1 sztuka), wózka do mycia pacjentów w pozycji leżącej (1 sztuka) ramach projektu pn. „Poprawa jakości i zwiększanie dostępności do świadczeń w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowanego
z środków unijnych w ramach Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Wybrana została jako najkorzystniejsza oferta Firmy Formed Sp. z o.o.
Wybrana oferta wózki (pdf)