Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę 4 sztuk defibrylatora, 2 sztuk aparatu EKG, 1 sztuki ssaka elektrycznego do ssania jamy opłucnowej, 3 sztuk pulsoksymetrów transportowych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i zwiększanie dostępności do świadczeń w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowanego z środków unijnych w ramach Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Wybrana została jako najkorzystniejsza oferta Firmy Walmed Sp. z o.o.
Wybrana oferta defibrylator i pozostały sprzęt (pdf)