Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę 12 sztuk aparatu ciśnieniowego do przetaczania oraz 10 sztuk aparatu do pomiaru RR w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i zwiększanie dostępności do świadczeń w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowanego z środków unijnych w ramach Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Wybrana została jako najkorzystniejsza oferta Firmy CEZAL Lublin Sp. z o.o.
Wybrana oferta aparat cisnieniowy i do przetaczania (pdf)