W piątek 6 marca w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach odbyły się warsztaty poświęcone przerzutowemu rakowi jelita grubego (ang. metastatic colorectal cancer, mCRC) podczas, których swoje wykłady zaprezentowali:

  • prof. dr hab. n. med. Adam Dziki twórca pierwszego w Polsce Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego uruchomionego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach,
  • prof. dr hab. n. med. Paweł Nyckowski z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • dr n. med. Dominika Sobieszkoda kierownik Oddziału Chemioterapii w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach.

W spotkaniu organizowanym we współpracy z firmą Amegen udział wzięło ponad 20 lekarzy Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach różnych specjalności.