37 lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz anestezjologów, a także 77 pielęgniarek i położnych, pracujących w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny weźmie udział w specjalnym szkoleniu, dotyczącym uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Monitorowanie, łagodzenie i eliminowanie bólu ma znaczący wpływ na jakość i bezpieczeństwo leczenia, które w brzezińskim szpitalu są wciąż doskonalone. Z jednej strony przez podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, ciągłe szkolenia, z drugiej – przez wprowadzanie coraz doskonalszych procedur medycznych.

Szkolenie, dotyczące uśmierzania bólu pooperacyjnego u pacjentów ma też pomóc szpitalowi w uzyskaniu specjalnego certyfikatu „Szpital bez bólu”. Żeby go otrzymać, placówka medyczna musi bowiem przeszkolić lekarzy i pielęgniarki, monitorować natężenie bólu wszystkich operowanych pacjentów kilka razy na dobę, informować pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu, prowadzić odpowiednią dokumentacją, dotyczącą stosowanego postępowania związanego z łagodzeniem bólu oraz wszelkich, pojawiających się ewentualnych działań niepożądanych, wynikających z zastosowanego leczenia.

Program „Szpital bez bólu” zainicjowały: Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Szpital, ubiegający się o certyfikat kontroluje specjalna komisja, która sprawdza, czy w odpowiedni sposób wdrożono i stosuje się procedury, dotyczące uśmierzania bólu pooperacyjnego. Certyfikat „Szpital bez bólu” dostaje się na 3 lata. Jego przyznawanie koordynuje Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Szacuje się, że ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany u ponad połowy pacjentów placówek medycznych w Polsce. Szpital w Brzezinach – poprzez szkolenia, udoskonalenie i wdrożenie odpowiednich procedur, potwierdzonych certyfikatem, przyznanym przez zewnętrznych ekspertów – chce, zapewnić swoim pacjentom najwyższą skuteczność i jakość uśmierzania bólu pooperacyjnego.