Szpital Specjalistyczny Brzeziny (PCZ w Brzezinach)  zakończył w maju wdrażanie systemu zarządzania jakością  zgodnego z normą ISO 9001:2015. Spełnienie wymagań normy potwierdzili zewnętrzni audytorzy, przyznając szpitalowi odpowiedni certyfikat.

Będzie on ważny przez trzy lata. Wcześniej szpital również zarządzał jakością według standardów ISO, ale zgodnie z normą ISO 9001:2008. Audyt, który potwierdza lub podnosi wymagania jakościowe, wprowadzając nową normę ISO – jak to się stało w brzezińskiej placówce – mogła ona wykonać dopiero w przyszłym roku. Zrobiono to jednak przed terminem.

Nowy certyfikat obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, lecznictwa szpitalnego, ratownictwa medycznego (zespoły specjalistyczne i podstawowe), rehabilitacji leczniczej, stomatologii, diagnostyki obrazowej i tomografii komputerowej, medycyny szkolnej, endoskopii, żywienia pozajelitowego, żywienia dojelitowego oraz medycyny pracy.

Wdrożenie procedur ISO oznacza, że wszyscy pracownicy szpitala na danym stanowisku wykonują określone zadania identycznie, z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. Dzięki procedurom nie ma miejsca na przypadek, każdy pracownik szpitala wie co robić, jak działać w konkretnej sytuacji. ISO oznacza też ciągłe doskonalenie pracy szpitala – aby utrzymać certyfikat, standardy jakości muszą być cały czas podnoszone.

Wśród nowych wymagań, które wprowadza norma ISO 9001:2015 jest m.in. określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które są istotne z punktu widzenia realizacji jej celów, strategii, efektów zarządzania jakością ISO (ustalenie tzw. kontekstu placówki). Wprowadzono też elementy zarządzania ryzykiem – dla każdej jednostki w szpitalu określono ryzyka i szanse. Utworzono księgę procesów zarządzania i usług medycznych.

Nowy certyfikat ISO nie jest jedynym potwierdzającym dobrą jakość usług medycznych i procedur stosowanych w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny. Placówka uzyskała także certyfikat jakości ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego), certyfikat OHSAS 18001 (międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), przyznano jej Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które działa przy Ministerstwie Zdrowia.