Nasz szpital znalazł się wśród 100 najlepszych w Rankingu Szpitali, zorganizowanym pod hasłem „Bezpieczny szpital 2016”przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i firmę doradczą IDEA Trade. W 13 edycji rankingu brzeziński szpital znalazł się „Złotej setce” wielospecjalistycznych szpitali zabiegowych (zajął 92 miejsce).

rankingKonkurs, w którym startowało 226 placówek, wygrało Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka z Bydgoszczy. Szpital Specjalistyczny Brzeziny zdobył ponad 772 punkty na 1000 możliwych. W rankingu oceniano między innymi zarządzanie placówką, jakość opieki medycznej, komfort pobytu pacjenta, sposób reakcji szpitala na skargi, punkty przyznawano także za certyfikaty jakości, którymi legitymuje się placówka.

Szpital Specjalistyczny Brzeziny uczestniczył w Rankingu Szpitali organizowanym przez CMJ i firmę IDEA Trade po raz pierwszy. W ramach rankingu przygotowano też listę najlepszych szpitali monospecjalistycznych, niezabiegowych oraz rankingi wojewódzkie.