Szpital Specjalistyczny Brzeziny jest wśród placówek, które znajdą się w ogólnopolskim Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, czyli w tak zwanej sieci szpitali. Listę szpitali zakwalifikowanych do sieci ogłosił Narodowy Fundusz Zdrowia, a zacznie ona funkcjonować w październiku.

Każdy ze szpitali na liście jest włączony do jednego z sześciu poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – szpital w Brzezinach zakwalifikowano do sieci jako szpital drugiego stopnia na poziomie podstawowym. W Łódzkiem w sieci szpitali znalazło się 36 placówek.