dr Buczyński na Impact'17Doktor Jarosław Buczyński, wiceprezes Szpitala Specjalistycznego Brzeziny był jednym z prelegentów podczas międzynarodowego kongresu IMPACT’17, poświęconego gospodarce przyszłości, który zorganizowano w Krakowie. Ponad 5000 przedstawicieli świata kultury, biznesu, nauki i polityki, administracji publicznej rozmawiało o wpływie transformacji cyfrowej na system gospodarczy, społeczeństwo. Tematem przewodnim IMPACT’17 była gospodarka 4.0 – Czwarta Rewolucja Przemysłowa.

Dr Jarosław Buczyński wystąpił w części kongresu poświęconej biotechnologii i zdrowiu – mówił o zastosowaniu nowych technologii w placówkach medycznych.