W Światowym Dniu Chorego życzymy wszystkim naszym Pacjentom jak najszybszego powrotu do zdrowia, sił i cierpliwości, potrzebnych do pokonania choroby, optymizmu, pogody ducha!

Wszystkim, którzy zajmują i opiekują się chorymi: lekarzom, pielęgniarkom, opiekunom, bliskim dziękujemy za ich zaangażowanie i wysiłki, by jak najlepiej pomagać chorym, wspierać ich.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony w 1992 roku przez papieża Jana Pawła II. Jest obchodzony 11 lutego. Ten dzień zwraca uwagę na chorych i cierpiących, którzy potrzebują wsparcia i życzliwości nie tylko ze strony osób zawodowo zajmujących się ich leczeniem. Przypomina się też o tych, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi, pomagają im oraz ich rodzinom, zaznaczając rolę wolontariuszy i organizacji pozarządowych.