Ratownik medyczny z naszego szpitala był specjalnym gościem „Dni Zdrowia” zorganizowanych przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Brzezinach. Opowiadał i pokazywał dzieciom, jak udziela się pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, ćwiczył wzywanie karetki pogotowia.

Ratownik wyjaśnił dzieciom, na czym polega jego praca, dlaczego nosi on jaskrawy, pomarańczowy strój. Przedszkolaki zobaczyły, na czym polega i jak udziela się pierwszej pomocy w przypadku zasłabnięcia, złamania kończyny, zachłyśnięcia się.

Ćwiczono też wzywanie pomocy medycznej, karetki pogotowania. Ratownik zwracał uwagę na informacje, jakie koniecznie trzeba podać osobie odbierającej w stacji ratownictwa medycznego zgłoszenie na przykład o wypadku czy zasłabnięciu. Mówił też, co należy robić, zanim przyjedzie pomoc medyczna. Co ciekawe, dzieci doskonale znały numery telefonów alarmowych, wiedziały dużo o tym, jak postępować, czekając na przyjazd karetki pogotowia.

Ratownik medyczny odpowiadał na pytania przedszkolaków, których zadano mu bardzo dużo. Spotkanie zakończyło się niespodzianką – pod przedszkole przyjechała karetka pogotowia, którą mogły obejrzeć dzieci. Pokazano im, jak jest wyposażony taki pojazd, jak przewożona jest osoba chora lub poszkodowana – każdy mógł wejść do karetki i zobaczyć wszystko z bliska.