Przygotowanie pacjenta do pobrania jednorazowej porannej próbki moczu na badanie ogólne.

Przed pobraniem moczu zaleca się:

 • stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie fizjologicznej
  ilości płynów,
 • nie wykonywanie nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować
  pojawienie się lub zwiększenie stężenia białek i ciał ketonowych w moczu,
 • przed pobraniem próbki moczu zaleca się powstrzymywanie od stosunków
  płciowych,
 • dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej jedynie ciepłą wodą, bez użycia
  środków myjących,
 • u kobiet mocz nie powinien być zbierany w czasie pomiędzy 2 dniem
  poprzedzającym okres menstruacji (krwawienia miesiączkowego) a 2 dniem po
  jego zakończeniu, ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków
  uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badania.

Pobranie moczu

 • mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego (do nabycia
  w aptece lub w laboratorium) bezpośrednio po spoczynku nocnym (pierwsza
  poranna porcja moczu) ze środkowego strumienia,
 • pojemnik opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz datą

Przygotowanie pacjenta do pobrania jednorazowej
losowej próbki moczu na badanie ogólne

 • próbkę moczu pobiera się samodzielnie, w dowolnym czasie, bez określonej
  objętości i bez wcześniejszego przygotowania. Aktywność fizyczna oraz
  nadmierna podaż płynów mogą wpływać na skład próbki, dlatego też próbka
  przypadkowa zalecana jest do wykonania badania ogólnego moczu jedynie
  w sytuacjach nagłych,
 • mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego (do nabycia
  w aptece lub w laboratorium) ze środkowego strumienia,
 • pojemnik opatrzyć imieniem i nazwiskiem.

Uwaga!!! Należy pamiętać, że jeśli to możliwe pacjent powinien pobrać
poranną próbkę moczu, a nie jednorazową losową próbkę moczu.

Przygotowanie noworodka lub małego dziecka do pobrania jednorazowej porannej próbki moczu na badanie ogólne

 • osoba przygotowująca się do pobrania próbki moczu od noworodka lub małego dziecka
  powinna zaopatrzyć się w jednorazowe woreczki do zbierania moczu (dostępne w aptece),
 • po uprzednim umyciu i wysuszeniu okolic krocza należy przykleić woreczek do skóry,
 • po uzyskaniu odpowiedniej ilości moczu woreczek jak najszybciej usuwa się ze skóry,
 • uzyskany w ten sposób mocz w woreczku dostarcza się do laboratorium.

Transport moczu:

Pobraną próbkę moczu należy dostarczyć najszybciej jak to możliwe do laboratorium.
Zaleca się, aby transport moczu w temperaturze pokojowej nie trwał dłużej niż 2 h.
Natomiast próbkę w temperaturze 2-8 °C można transportować do 4 h.