Przebieg badania. Pacjent jest badany w ubraniu. Układa się go, najczęściej na plecach, na specjalnym, ruchomym stole, który wsuwa się do wnętrza aparatu, w obrotowy pierścień urządzenia.

W celu uzyskania jak najlepszej jakości zdjęć, w trakcie badania pacjent powinien leżeć nieruchomo, a w momentach dokonywania pomiarów – wstrzymać oddech. Dlatego podczas badania jest on za pośrednictwem intercomu na bieżąco instruowany przez techników i lekarzy o sposobie zachowania. Aparat wyposażony jest także w specjalne diody, zapalające się podczas wysyłania promieniowania rentgenowskiego.

W czasie badanie pacjent powinien natychmiast zgłaszać:

  • wszelkie nagłe dolegliwości;
  • jakiekolwiek objawy po podaniu dożylnego środka kontrastowego (duszności, zawroty głowy, nudności).

Sposób przygotowania pacjenta do badania zależy od tego, jaka część ciała ma być badana. Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie rzeczy, mogących mieć negatywny wpływ na jakość otrzymanych obrazów.

UWAGA. Tomografia komputerowa nie może być powtarzana dowolną liczbę razy, dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń personelu pracowni przed badaniem i w trakcie jego trwania.

Badania dodatkowe. Jeśli konieczne jest wykonanie badań dodatkowych, ustala je lekarz prowadzący. Przed badaniem TK pacjent powinien dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty informacyjne ze szpitala. W każdym przypadku badania z podaniem środka kontrastowego pacjent powinien posiadać aktualny wynik badania poziomu kreatyniny (badanie to można wykonać na miejscu, w tutejszym laboratorium).