PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH Z KRWI

 

 

Zalecenia ogólne

Pora dnia

 • zaleca się, aby pobieranie krwi do badań rutynowych odbyło się w godzinach rannych (7:00 – 9:00),
 • w zależności od celu badania, dopuszcza się możliwość pobierania materiału w innych porach, z zaznaczeniem godziny pobrania

 

Posiłek

 • zaleca się pobierania próbek po ok. 12 godzinnej przerwie w spożywaniu posiłków; w dniu poprzedzającym badanie popołudniu i wieczorem nie należy spożywać obfitych posiłków oraz używać używek,
 • przed badaniem można wypić niewielką ilość wody mineralnej niegazowanej.

 

Inne czynniki (wysiłek, leki, zioła)

 • do badań pacjent nie powinien przystępować po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku fizycznym. Bezpośrednio przed pobraniem należy unikać dużego wysiłku fizycznego, stresu i palenia papierosów,
 • zażywanie leków w danym dniu musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania, należy zwrócić uwagę na leki moczopędne (zmiana zdolności zagęszczania moczu),
 • próbki do oznaczeń poziomu leków są pobierane przed zażyciem dawki porannej lub w szczycie wchłaniania (zgodnie z zaleceniem lekarza),
 • przed badaniem należy poinformować personel o zażywanych lekach,
 • w przypadku niemowląt i małych dzieci, z wyjątkiem pobrania krwi na poziom glukozy, dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania,
 • należy poinformować o stosowaniu preparatów ziołowych, gdyż mogą one wpływać na zwiększenie lub hamowanie metabolizmu leków.

 

 

W tabeli przedstawiono warunki pobierania krwi w celu oznaczania określonych parametrów:

PRZYGOTOWANIE I POBRANIE DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU

 

Przed pobraniem dobowej zbiórki moczu:

 • w dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej,
 • jeżeli to konieczne, do pojemnika przeznaczonego do zbiórki dobowej należy dodać odpowiedni stabilizator – informacja w laboratorium.

 

Pobranie dobowej zbiórki moczu

 • zbiórkę przeprowadza się w okresie 24 godzin (12 godzin w przypadku klirensu kreatyniny),
 • każdą następną porcję oddanego moczu należy w całości przenieść do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu. Należy zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki moczu,
 • pojemnik ze zbieranym moczem należy przechowywać w lodówce,
 • czynność zbierania każdej porcji moczu należy powtarzać aż do następnego dnia,
 • następnego dnia rano zakończyć zbiórkę moczu o godzinie, w której ją rozpoczęto (tj. jeśli zbiórkę rozpoczęto o godz. 7:00 należy ją zakończyć następnego dnia o godz. 7:00 i w przypadku zbiórki w okresie 24 godzin),
 • po zakończeniu zbierania moczu należy dokładnie wymieszać całą zawartość pojemnika, zmierzyć jej objętość, a następnie odlać próbkę (około 50-100 ml) do jednorazowego pojemnika i dostarczyć do laboratorium,
 • na kartce dołączonej do próbki należy koniecznie podać:
 1. dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki
 2. całkowitą objętość zebranego moczu
 3. ciężar ciała
 4. wzrost

 

Uwaga!

Jeśli z jakiejś przyczyny choćby jedna porcja moczu, oddana w czasie dokonywanej zbiórki, nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu zbiórkę należy przeprowadzić ponownie w innym dniu.

PRZYGOTOWANIE I POBRANIE MOCZU NA BADANIE OGÓLNE

Przygotowanie pacjenta do pobrania jednorazowej porannej próbki moczu na badanie ogólne.

Przed pobraniem moczu zaleca się:

 • stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie fizjologicznej ilości płynów,
 • nie wykonywanie nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować pojawienie się lub zwiększenie stężenia białek i ciał ketonowych w moczu,
 • przed pobraniem próbki moczu zaleca się powstrzymywanie od stosunków płciowych,
 • dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej jedynie ciepłą wodą, bez użycia środków myjących,
 • u kobiet mocz nie powinien być zbierany w czasie pomiędzy 2 dniem poprzedzającym okres menstruacji (krwawienia miesiączkowego) a 2 dniem po jego zakończeniu, ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badania.

 

Pobranie moczu

 • mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego (do nabycia w aptece lub w laboratorium) bezpośrednio po spoczynku nocnym (pierwsza poranna porcja moczu) ze środkowego strumienia,
 • pojemnik opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz datą

 

Przygotowanie pacjenta do pobrania jednorazowej losowej próbki moczu na badanie ogólne

 • próbkę moczu pobiera się samodzielnie, w dowolnym czasie, bez określonej objętości i bez wcześniejszego przygotowania. Aktywność fizyczna oraz nadmierna podaż płynów mogą wpływać na skład próbki, dlatego też próbka przypadkowa zalecana jest do wykonania badania ogólnego moczu jedynie w sytuacjach nagłych,
 • mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego (do nabycia w aptece lub w laboratorium) ze środkowego strumienia,
 • pojemnik opatrzyć imieniem i nazwiskiem.

 

Uwaga!!! Należy pamiętać, że jeśli to możliwe pacjent powinien pobrać poranną próbkę moczu, a nie jednorazową losową próbkę moczu.

 

Przygotowanie noworodka lub małego dziecka do pobrania jednorazowej porannej próbki moczu na badanie ogólne

 • osoba przygotowująca się do pobrała próbki moczu od noworodka lub małego dziecka
  powinna zaopatrzyć się w jednorazowe woreczki do zbier^ia moczu (apteka),
 • po uprzednim umyciu i wysuszeniu okolic krocza należy przykleić woreczek do skóry,
 • po uzyskaniu odpowiedniej ilości moczu woreczek jak najszybciej usuwa się ze skóry,
 • uzyskany w ten sposób mocz w woreczku dostarcza się do laboratorium.

 

 

Transport moczu:

Pobraną próbkę moczu należy dostarczyć najszybciej jak to możliwe do laboratorium. Zaleca się, aby transport moczu w temperaturze pokojowej nie trwał dłużej niż 2 h. Natomiast próbkę w temperaturze 2-8 °C można transportować do 4 h.