Zalecenia ogólne

Pora dnia

 • zaleca się, aby pobieranie krwi do badań rutynowych odbyło się w godzinach
  rannych (7:00 – 9:00),
 • w zależności od celu badania, dopuszcza się możliwość pobierania materiału
  w innych porach, z zaznaczeniem godziny pobrania.

Posiłek

 • zaleca się pobierania próbek po ok. 12 godzinnej przerwie w spożywaniu
  posiłków; w dniu poprzedzającym badanie popołudniu i wieczorem nie należy
  spożywać obfitych posiłków oraz używać używek,
 • przed badaniem można wypić niewielką ilość wody mineralnej niegazowanej.
  Inne czynniki (wysiłek, leki, zioła)
 • do badań pacjent nie powinien przystępować po nieprzespanej nocy i forsownym
  wysiłku fizycznym. Bezpośrednio przed pobraniem należy unikać dużego wysiłku
  fizycznego, stresu i palenia papierosów,
 • zażywanie leków w danym dniu musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane
  z celem danego badania, należy zwrócić uwagę na leki moczopędne (zmiana
  zdolności zagęszczania moczu),
 • próbki do oznaczeń poziomu leków są pobierane przed zażyciem dawki porannej
  lub w szczycie wchłaniania (zgodnie z zaleceniem lekarza),
 • przed badaniem należy poinformować personel o zażywanych lekach,
 • w przypadku niemowląt i małych dzieci, z wyjątkiem pobrania krwi na poziom
  glukozy, dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania,
 • należy poinformować o stosowaniu preparatów ziołowych, gdyż mogą one
  wpływać na zwiększenie lub hamowanie metabolizmu leków.

W tabeli przedstawiono warunki pobierania krwi w celu
oznaczania określonych parametrów:

Pobierać na czczo
z uwagi na zmiany
po posiłku
Pobierać rano
z uwagi na rytm
dobowy
Zalecane pobieranie
rano na czczo
Glukoza Żelazo Parametry koagulologiczne
Test tolerancji glukozy Fosfor (PT APTT fibrynogen)
Insulina Potas Magnez
Peptyd C Cynk Wapń
Parametry gospodarki Miedź Mocznik
lipidowej (TG, HDL) Kortyzol Kreatynina
Żelazo Aldosteron Kwas moczowy
Fosfor ACTH Prolaktyna
Kortyzol Prolaktyna Białko całkowite
Kwas foliowy FSH Bilirubina
LH AST
Estriol ALT
TSH ALP
Hormon wzrostu LDH
PTH Morfologia krwi obwodowej
Testosteron OB
17-OH-progesteron
DHEA
Erytropoetyna