Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. od dnia 15.07.2020 r. umożliwia dostęp do porodów rodzinnych z zastosowaniem poniższych zasad:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066 z późn. zm.), w Polsce nie ma arbitralnego zakazu porodów rodzinnych. Ostateczną decyzję o obecności osoby towarzyszącej przy porodzie powinien podjąć kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego, mając na uwadze lokalne względy organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im towarzyszących od innych pacjentek. Związane z tym szczegółowe wymagania wobec rodzących i towarzyszących im osób również powinny być ustalane w oparciu o możliwości danej placówki, przy czym niezbędne minimum powinno uwzględniać następujące kwestie:

 1. wypełnienie przez osobę towarzyszącą, w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej,
 2. osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki,
 3. rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej
  wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,
 4. osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu
  i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,
 5. osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie
  i wchodzić na teren szpitala.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Zalecenia w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych