Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są w ramach:

  • lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej
  • fizjoterapii ambulatoryjnej
  • rehabilitacji ogólnorozwojowej w oddziale dziennym

Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9 (wejście główne do szpitala)

Tel. (46) 874-20-02 wew. 254