Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9
Tel. (46) 874-23-09

Zespół medyczny:
dr n. med. Maciej Stańczyk
dr n. med. Maciej Berkan
dr n. med. Łukasz Rajchert
lek. Arkadiusz Przybył