Konsultacje specjalistyczne w dziedzinie chirurgii ogólnej, kwalifikacja przedoperacyjna chorych do zabiegów wykonywanych w Oddziale Chirurgii, zabiegi „małej chirurgii” w warunkach ambulatoryjnych. Świadczenia lecznicze dla pacjentów po operacjach chirurgicznych.

Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9
Tel. (46) 874-23-09

Zespół medyczny:
dr n. med. Maciej Berut
lek. Zbigniew Sowiński
lek. Marian Brodecki