ESD 25.05.2017

Szpital Specjalistyczny Brzeziny zorganizował w Łodzi warsztaty medyczne z udziałem najwybitniejszych specjalistów z Japonii, czołowych światowych ekspertów i autorytetów w dziedzinie ESD: prof. Yutaka Saito, prof. Hirato Kita i doktora Makoto Nishimury. Uczestniczyło w nich 350 lekarzy z Polski i zagranicy.

ESD to skrót nazwy zabiegów i operacji wykonywanych metodą endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej, czyli za pomocą endoskopu (gastroskopu, kolonoskopu), bez potrzeby rozcinania np. brzucha pacjenta. Podstawy nowoczesnych endoskopowych technik operacyjnych tworzono w Japonii i tam ta nowoczesna metoda usuwania nowotworów przewodu pokarmowego jest stosowana rutynowo. Operacja endoskopowa jest w większości przypadków skuteczna, krótsza od wykonanej klasycznie. Krótka jest też rekonwalescencja – chory po kilku dniach wychodzi ze szpitala.

W Polsce, Europie „rządzi” skalpel, w Japonii endoskop
Jednak w Europie wciąż większość chorych operowana jest metodami klasycznymi. Każdego roku tylko w Polsce operacjom z powodu raka jelita grubego jest poddawanych blisko 10 tysięcy osób. Wiele z nich mogłoby mieć usunięty nowotwór metodą ESD, ale operacji tą techniką wykonuje się tylko ok. 300 – tylko kilka ośrodków w Polsce wykonuje zabiegi ESD rutynowo (Szczecin, Warszawa, Brzeziny).

Dlatego specjaliści ze Szpitala Specjalistycznego Brzeziny – profesor Adam Dziki, znany nie tylko w Polsce specjalista w leczeniu chorób jelita grubego i doktor Michał Spychalski, jeden kilku polskich lekarzy biegłych w wykonywaniu zaawansowanych zabiegów endoskopowych – postanowili zorganizować międzynarodowe warsztaty ESD z udziałem światowych sław w tej dziedzinie medycyny.

– Chcemy, by jak najwięcej naszych lekarzy zdobywało nowe umiejętności, by wiedzę na  temat endoskopowych technik operacyjnych przekazywali im najlepsi specjaliści na świecie – mówi dr Michał Spychalski. – Warsztaty to także okazja do nawiązania kontaktów z japońskimi szpitalami i klinikami, co może pomóc w odbyciu zagranicznych szkoleń i staży przez naszych lekarzy. Tam najlepiej i najskuteczniej można nauczyć się tej metody operowania – jadąc do Japonii można w ciągu dwóch tygodni zobaczyć od kilkunastu do kilkudziesięciu takich zabiegów, co jest niemożliwe w żadnym kraju europejskim.

Pokazowe operacje transmitowane na żywo

W Łodzi o małoinwazyjnych – w porównaniu z klasycznymi – operacjach endoskopowych przewodu pokarmowego mówili profesor Yutaka Saito, kierownik Kliniki Endoskopii National Cancer Center w Tokio (leczenie guzów jelita grubego), profesor Hirato Kita z Uniwersytetu Teykio w Tokio (terapii guzów górnego odcinka przewodu pokarmowego), dr Makoto Nishimura, kierownik Kliniki Endoskopii w Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital and Institute of Gerontology, (endoskopowa diagnostyka przedoperacyjna). Goście z Japonii nie tylko wygłosili wykłady, ale wykonali także pokazowe zabiegi ESD w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny, które były transmitowane i oglądane przez uczestników warsztatów.

Organizatorzy warsztatów zaprosili również wybitnych polskich specjalistów, prekursorów endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej w Polsce – doktora Jana Pertkiewicza i docenta Andrzeja Białka oraz profesora Grzegorza Wallnera, konsultanta krajowego chirurgii ogólnej.