Pacjentów Szpitala Specjalistycznego Brzeziny można odwiedzać każdego dnia w tygodniu. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania nie są ujęte w sztywne ramy, ale bywają uzależnione od stanu pacjenta i specyfiki oddziału, w którym przebywa.

Dlatego uprzejmie prosimy o:

  • podporządkowaniu się poleceniom i wskazówkom personelu medycznego szpitala;
  • odwiedzanie chorych – w miarę możliwości – w godzinach popołudniowych, z uwagi na zwiększoną liczbę zabiegów wykonywanych w godzinach rannych i przedpołudniowych.

 

Informujemy, że:

  • odwiedzający nie mogą przebywać w sali chorych podczas wizyt lekarskich, a także w czasie wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych;
  • pacjentów nie powinna odwiedzać jednorazowo większa liczba osób;
  • pacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore zakaźnie i z infekcją;
  • obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin chorych przez osoby nietrzeźwe.