Szpital w Brzezinach wzbogacił się o nowoczesny aparat RTG! Zakup został zrealizowany w ramach projektu „Doposażanie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o”. Jest to tylko część zakupów w ramach tego projektu. O kolejnych będziemy informować wkrótce!